Guide: Sådan laver du et effektivt pitch deck (med eksempler)

Et godt eller dårligt pitch deck kan afgøre, om du lander din næste investering eller ej. Derfor er det vigtigt at dit pitch deck er lækkert, målrettet og konkret. Og i den her guide lærer du, hvordan du gør lige præcis det.

 

Pitch deck guide

Guiden er baseret på over 1.000 danske pitch decks!

Heyfunding modtager flere hundrede pitch decks hvert år. Vi har derfor set rigtig mange både gode og dårlige pitch decks igennem tiden. Det værste er selvfølgelig, hvis du direkte kommer til at diskvalificere dig selv ved et dårligt eller mangelfuld pitch deck. Det forsøger vi nu at gøre noget ved med denne guide. Vi har også lært en masse af de gode pitch decks. Denne viden giver vi videre til dig, så du kan lære af nogle af de bedste danske startups, der har rejst store investeringer. Sidst men ikke mindst, så er vi i daglig dialog med en lang række danske business angels og investorer. Vi kender standarden i markedet, investorernes kvalitetskrav og de typiske spørgsmål som de altid stiller, hvis informationen ikke fremgår af pitch decket.

Guiden er udarbejdet af Heyfunding og målrettet iværksættere, der skal i gang med at udarbejde et pitch deck målrettet potentielle investorer.

Hvad er et pitch deck?

Et pitch deck er et skriftligt/visuelt dokument på 10-20 (PowerPoint) slides, der kort og præcist opsummerer de vigtigste kerneområder i din startup. Formålet er typisk at skabe interesse for din startup fra fx potentielle investorer, kunder og samarbejdspartnere. Et pitch deck er mere uddybende end en 1-pager og mindre uddybende end en fuld forretningsplan. Det kan både anvendes sammen med en mundtlig præsentation (presenter deck) eller fremsendes som et selvstændigt skriftligt dokument (reader deck) til modtageren.

Hvad skal du overveje, inden du laver dit pitch deck?

Inden du går i gang med at udarbejde dit pitch deck er der 3 grundlæggende parametre, som du er nødt til at få afklaret.

  1. Hvad er formålet med pitch decket?
  2. Hvem er målgruppen?
  3. I hvilken situation skal du bruge det?

Det er vigtigt, at du tilpasser pitch decket til det specifikke formål, målgruppe og situation.

Hvad er formålet med pitch decket?

Et pitch deck anvendes ofte som materiale i forbindelse med at rejse kapital fra investorer. Formålet er her at præsentere investor-relevant information om din startup til potentielle investorer, såsom business angels, investeringsselskaber og seed- og venture kapitalfonde.

Du kan læse mere om, hvordan du rejser funding i vores Guide til startup funding i Danmark 2024.

Pitch decket fungerer her som en appetitvækker, der skal skabe interesse for en videre dialog med den pågældende investor. I andre tilfælde kan pitch decket anvendes som en mere generel virksomhedspræsentation, der har til formål at fremhæve forskellige kerneområder af virksomheden over for en bestemt målgruppe.

 

Hvem er modtageren af pitch decket?

Indholdet i et pitch deck afhænger i høj grad af modtageren. Der er stor forskel på om du skal bruge pitch decket over for potentielle investorer eller som en mere generel virksomhedspræsentation på fx kundemøder, over for nye samarbejdspartnere, til rekruttering af nøglemedarbejdere/co-founders eller overfor et større publikum i offentlige forsamlinger.

Du kan få det aktuelle overblik over det danske startup økosystem i vores unikke grafiske oversigt.

Husk derfor altid at tilpasse indholdet i pitch decket til den aktuelle målgruppe. Fx har investorer generelt et højt informationsbehov og ønsker typisk indsigt i virksomhedens økonomi, kapitalbehov, hvad investeringen skal bruges til, hvor lang investeringen rækker og værdisætning. Dette er langt fra relevant information for andre modtagere såsom fx kunder og samarbejdspartnere.

Hvilken situation skal du bruge pitch decket i?

Situationen og leveringen af pitch decket er afgørende for detaljegraden. Eksempelvis er der stor forskel på om du skal bruge pitch decket til en 5-10 min. mundtlig præsentation, under et timelangt 1-til-1 møde eller om det udsendes elektronisk direkte til modtageren. Ved mundtlige præsentationer er der mindre behov for uddybende beskrivelse og detaljer, da du her er fysisk til stede og kan besvare eventuelle spørgsmål. Derimod er det vigtigt at indarbejde tilstrækkeligt detaljerede beskrivelser og data i et pitch deck, som du fx forventer at sende via e-mail til en potentiel investor. Et sådant pitch deck skal kunne stå alene og besvare alle investors spørgsmål.

Hvad skal dit pitch deck indeholde?

Findes der én opskrift på det perfekte pitch deck? Nej desværre. Du kan spørge 10 forskellige og de vil muligvis alle have hver deres mening til, hvad dit pitch deck skal indeholde.

Dog er der en vis konsensus omkring en række vigtige områder som typisk forventes i et pitch deck. Områderne er oplistet i punkter nedenfor og er til dig, der skal udarbejde et pitch deck, der skal udsendes elektronisk til potentielle investorer i forbindelse med at rejse en investering til din startup.

Der er til hvert punkt en række uddybende beskrivelser og spørgsmål, der har til formål at give dig et indblik i det forventede informationsniveau. Spørgsmålene tager udgangspunkt i typiske spørgsmål fra vores investor netværk. Du bør nemlig altid undgå at investor sidder tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål, da dette nemt kan overskygge den oprigtige interesse for din startup og resultere i en hurtig afvisning.

Du kan opbygge dig pitch deck i samme rækkefølge som punkterne nedenfor. Eller du kan flytte rundt i opstillingen efter behov. Fx er team-sektionen ofte et af de første eller sidste slides. Dette er helt op til dig og dine personlige præferencer. Derudover er hvert punkt ikke nødvendigvis tiltænkt kun ét slide i pitch decket. Det er fuldt tilladt at have et pitch deck på mere end 10 slides.

Brug punkterne som en tjekliste til indholdet i dit pitch deck:

Fri fortolkning og skal afspejle essensen af din startup på ét slide!

Beskriv det problem som virksomheden/produktet løser? Kvantificer problemets hyppighed og størrelse. Beskriv løsningen og hvor langt I er i udviklingen evt. med en tidslinje. Hvilke kritiske milepæle er opnået indtil nu? Beskriv løsningens unikke fordele. Kan løsningen beskyttes?

Beskriv målgruppen? Opdel og beskriv eventuelle kunde- og slutbrugersegmenter. Fx en typisk B2C kundeprofil. Eller oplist fx 10 konkrete eller potentielle erhvervskunder. Hvad er feedbacken til løsningen fra brugere og kunder?

Beskriv forretningsmodellen, prisstrategien og den faktiske pris for løsningen. Vis hvad det koster at erhverve en ny kunde, samt andet relevante data, der sandsynliggør at I kan skalere forretningsmodellen.

Beskriv hvordan virksomheden vil sælge løsningen til kunderne. Fx direkte vs. indirekte? Online vs. butik? Er der identificeret og/eller etableret et salgs- og distributionsnetværk?

Beskriv og dokumenter, at der er et tilstrækkeligt stort marked? Hvilke markeder er virksomheden på i dag, og hvad er den videre markedsstrategi (fx nye internationale markeder)?

Beskriv konkurrencesituationen i markedet. Fx hvem er de største konkurrenter? Hvilke parametre konkurreres der på? Dokumenter hvorfor løsningen er bedre end konkurrenternes.

Beskriv den kort- og langsigtede strategi? Hvad er de kritisk vigtige milepæle (vis det evt. med en tidslinje). Er der eventuelt andre forretningsområder eller produkter i pipelinen?

Beskriv økonomien. Fx nøgletal fra sidste regnskabsperiode, nuværende månedlig omsætning, samt forventning til omsætning, omkostninger og resultat for de næste 3-5 år.

Beskriv kapitalbehov, værdisætning, hvad investeringen skal bruges på og hvor langt den rækker. Beskriv evt. ejerstruktur og bestyrelsen. Beskriv ønsker og krav til investor, samt hvad der tilbydes og forventes af investor? Beskriv exitstrategi og eventuelle exitpartnere.

Beskriv de enkelte medlemmer i kerneteamet med fokus på fx roller, erfaring, kompetencer, uddannelse, netværk og tidligere succeser. Hvem i teamet er på fuldtid? Er der identificeret kompetence-gaps og hvordan løses de? Vis evt. fordeling af ejerskab imellem personer i kerneteamet.

Fri fortolkning og kan fx være opsummering i punktform og/eller kontaktinformation.

3 gode råd til at lave et pitch deck, der skiller sig ud

Husk at de fleste investorer ser rigtig mange pitch decks. Det er derfor vigtigt, at du skiller dig positivt ud fra mængden. Her kommer 3 gode råd til, hvordan du skiller dig ud og bliver husket.

Blær dig på forsiden
Pas på med ikke at gemme de gode resultater til slide 5, 6, 7 eller endnu senere i pitch decket, så risikerer du, at investor mister interessen. Fremhæv derfor det du er mest stolt af på forsiden i en kort tagline. Det kunne fx ”100.000 brugere”, ”500.000 downloads”, ”MRR: 500.000 kr.”

Lav det visuelt lækkert
Folk husker visuelle elementer bedre end bulletpoints. Anvend grafer og billeder til levering af dit budskab. Brug også lidt ekstra tid på opsætning og visuelt design. Brug de farvekoder, der passer til virksomhedens visuelle udtryk, brug samme font på alle slides, sørg for at billeder og tekst er alignet, etc. Indsæt også gerne et billede af personer i kerneteamet så investor kan sætte et ansigt på jer.

Brug et fysisk element (mundtlig præsentation)
Når du skal pitche foran en forsamling af investorer, er du ofte i selskab med en god håndfuld andre kapitalsøgende startups. Hvordan kan du sørge for, at det er dig og din præsentation, investorerne husker? Medbring et element, der fanger opmærksomheden hos de investorer, du gerne vil henvende dig til. Et godt eksempel er Ingenium Golf, der laver software til golfklubber og -spillere. Ingenium Golf har blandt andet mødt op til pitch møder i knaldrøde golfbukser eller med en golfbag, som de har placeret midt på “scenen”. Allerede inden de starter deres præsentation, har de fanget investorernes opmærksomhed, og når der skal følges op efter mødet, husker investorerne dem. Husk selvfølgelig at du ikke bare skal medbringe en “tilfældig gimmick”, men noget der sætter scenen for, hvad investorerne skal til at høre om.

3 fejl du skal undgå med dit pitch deck!

Brug af urealistiske estimater
Investorer har en fintunet bullshit detektor og kan lynhurtigt gennemskue, hvis dit pitch deck er for optimistiske eller ligefrem urealistisk. Det gælder fx dine forventninger til tiden til markedet, omsætning, resultat og værdisætning. Du skal selvfølgelig kunne påvise et stort forretningspotentiale men husk at være realistisk og dokumenter dine estimater og tal med data.

Pas på med at blive for indforstået
Du ved alt om din startup. Det er bare ikke altid, at dit pitch deck giver lige så god mening for en udefrakommende, der ikke har hørt om virksomheden før. Undgå at investor sidder tilbage med en lang række ubesvarede spørgsmål ved at gennemgå ovenstående tjekliste. Få også gerne en ekstern kontakt til at læse og gennemgå dit pitch decket.

Lad være med at genbruge det samme pitch deck til alt
Sørg altid for at tilpasse dit pitch deck til formålet, modtageren og den given situation. Send derfor ikke et pitch deck i punktform fra en 2 min. mundtlig elevator pitch som skriftligt materiale til en investor, der hører om din startup for første gang.

Eksempler på gode pitch decks

Forbes har udgivet en artikel, hvor de fremhæver nogle af de første pitch decks fra forskellige succesfulde startups. Se artiklen her.

På Linkedin SlideShare kan du også finde mange gode eksempler på pitch decks samt templates til dit eget pitch deck. Gå på opdagelse her.

Vil du gerne have mere hjælp til dit pitch deck? Så kan vi anbefale dig at kigge på bogen “Pitch Deck – sådan lander du din første investering” af Rasmus Madsen. Bogen er den komplette manual til dig, der skal ud og søge funding og indeholder en masse materiale som Rasmus' eget pitch deck og en optagelse fra et event. Rasmus giver en dybdegående beskrivelse af hele processen samt overvejelser om, hvad han ville have gjort anderledes set i bakspejlet.

Hvorfor skal du indsende dit pitch deck til Heyfunding?

Ved at indsende dit pitch deck til Heyfunding, åbner du op for 2 ting:

Heyfunding Legatet
Du ansøger vores legat, som uddeles 2 gange årligt. Heyfunding Legatet er på 25.000 kr. og alle iværksættere, startups og etablerede virksomheder kan søge det.

Investor matchmaking
Muligheden for at få adgang til vores investor matchmaking, hvor dit pitch deck vil blive vist for relevante investorer med henblik på at fremskaffe kapital til din virksomhed.

Får du adgang til vores investor matchmaking service, tilbyder vi også sparring og feedback på dit pitch deck, så din case fremstår så skarpt som muligt overfor investorerne. Vær opmærksom på, at det ikke er alle startups, der får tilbudt denne service – vi udvælger de startups, vi kan se et potentiale i, i forhold til vores investor netværk.

Læs om, hvordan vi hjalp disse startups med at rejse en investering:

Tradervoice.io: En skovtur med investor sikrede funding til 3 tidligere jægersoldater

Levitate: Heyfunding legatmodtager rejser investering på +5 mio. kr.

Jamii: Dansk fintech med fokus på impact i Afrika henter million investering

 

Følg med på Heyfundings Linkedin

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *