Den komplette guide til startup funding i Danmark 2024

Med over 100 eksempler på, hvor du kan søge funding, er det her den ultimative funding guide for din startup – hvorend du er på din vækstrejse.

Én af de største udfordringer for mange startups er at finde den nødvendige funding. Hver startup er unik og alle udviklingsforløb og fundingbehov er tilsvarende forskellige. For en iværksætter med fuldt fokus på kerneforretningen kan det være en tidskrævende opgave at sætte sig fuldt ind i alle tilgængelige fundingmuligheder. Derfor har DI Startup og Heyfunding lavet en guide, der hjælper dig med at navigere i det danske fundinglandskab.

For de fleste startups vil behovet for ekstern funding opstå på et tidspunkt. I denne guide sætter vi fokus på de mange fundingmuligheder, der findes i det danske startup økosystem.

Guiden tager udgangspunkt i din startups udviklingsstadie, da forskellige funding-typer og muligheder typisk er relevante på forskellige tidspunkter i din startups livscyklus. De fire overordnede stadier, der anvendes i denne guide er ide og konceptstadiet, udviklingsstadiet, go-to-market stadiet og vækststadiet.

Herefter er 12 forskellige funding-typer beskrevet:

 • Egne ressourcer
 • Familie og venner
 • Startup-konkurrencer
 • Iværksætterlegater
 • Crowdfunding
 • Acceleratorprogrammer
 • Tilskudsordninger
 • Business angels
 • Pre-seed/seed investorer
 • Venture kapitalfonde
 • Lån
 • Corporate venturing.

De fire udviklingsstadier og 12 forskellige funding-typer er illustreret i den grafiske oversigt nedenfor.

(OBS: Der er en stor grad af flydende overgang mellem de fire stadier. De oplistede funding-typer har et tilsvarende overlap og kan være relevante på tværs af alle stadier.)

Du finder en oplistning og beskrivelse af konkrete fundingmuligheder længere nede i denne guide.

Alle startups har deres egen unikke vej igennem fundinglandskabet. Som founder er det afgørende at være på forkant og tænke funding tidligt og som en kontinuerlig proces. Det kan nemt tage 3-6 måneder at sikre den nødvendige investering eller forberede en større soft funding ansøgning.

Ved at kende din startups stadie, de forskellige funding-typer og konkrete fundingmuligheder i Danmark kan du allerede nu sammensætte dit eget langsigtede ”funding roadmap”.

 

1.   Hvilket stadie er din virksomhed på?

Alle startups er unikke, og det betyder, at alle udviklingsforløb og fundingbehov er forskellige. Det er vigtigt at kende dit overordnede udviklingsstadie, da forskellige fundingmuligheder typisk er relevante på forskellige tidspunkter i din startups livscyklus. De fire overordnede udviklingsstadier (anvendt i denne guide) er 1) ide og konceptstadiet, 2) udviklingsstadiet, 3) Go-to-Market stadiet og 4) vækststadiet.

Stadie 1: Idé/koncept

Dette er det helt tidlige stadie. Du har en ide til en virksomhed, som du vil føre ud i livet. Du arbejder måske på analyse af problemet, markedet, forretningsmodellen, samt indledende mockups af produktet og andre indledende forberedelser til virksomheden.

Relevante funding-typer: Fx egne ressourcer/bootstrapping og familie og venner.

Stadie 2: Udvikling

Du er i fuld gang med at udvikle på dit produkt eller service. Måske har du allerede en prototype, beta version eller en MVP (Minimum Viable Product), som du tester med de første indledende kunder.

Relevante funding-typer: Fx startup-konkurrencer, iværksætterlegater, acceleratorer og tilskudsordninger.

Stadie 3: Go-to-Market

Du er på vej i markedet med dit kerneprodukt eller service. Du har de første betalende (og glade) kunder, og du er nu i gang med at eksekvere på din markedsførings- og salgsstrategi.

Relevante funding-typer: Fx crowdfunding, business angels, pre-seed/seed kapital

Stadie 4: Vækst

Du har etableret dig i markedet. Nu er alt fokus på at skalere forretningen. Fx ved at vinde yderligere markedsandele på hjemmemarkedet og/eller gå ind på nye internationale markeder.

Relevante funding-typer: Fx venture kapital, lån, corporates

 

1.   Hvilke forskellige funding-typer findes der?

Der findes en lang række forskellige funding-typer til iværksættere og startups. Alle startups har deres egen unikke vej igennem funding-landskabet. Ved at kende de forskellige muligheder kan du sammensætte dit eget ”funding roadmap” til din startup. Vi har her fokuseret på de mest typiske funding-typer fra fx egne ressourcer, familie og venner, startup-konkurrencer, legater, crowdfunding, acceleratorprogrammer, tilskudsordninger, business angels, pre-seed, seed og venture kapitalfonde, lån og corporate venturing. 

Der er inden for hver funding-type oplistet, beskrevet og linket til konkrete funding-muligheder.

 

Egne ressourcer (bootstrapping):

Mange startups begynder rejsen ved at finansiere deres opstart med egne ressourcer – en tilgang, der ofte betegnes som bootstrapping. Den nødvendige finansiering kan komme fra fx opsparing, deltidsjobs, konsulentarbejde, kredit eller lån. Bootstrapping handler om at starte din virksomhed fra bunden med det, du har til rådighed, holde omkostninger på et absolut minimum og bygge virksomheden op med minimal ekstern hjælp. Selvom det er en udfordrende proces, som kræver opfindsomhed og omhyggelig økonomistyring, giver det også fuld kontrol og ikke mindst ejerskab over virksomheden.

 

Familie og venner:

Din familie og venner er ofte din startups første og største fans. Funding fra familie og venner er en almindelig anvendt metode i de tidlige stadier. For nogle startups er det en god løsning. Fordelen ved denne tilgang er, at din familie og venner ofte er mere villige til at tage risici og har en personlig interesse i at se dig lykkes. Det er dog vigtigt at fremhæve, at funding fra disse kilder kræver åben kommunikation om risici og ikke mindst klare retningslinjer nedskrevet i et formelt aftaledokument. Dette skal være med til at beskytte alle parter og forhindre komplikationer. Især hvis virksomheden ikke udvikler sig som forventet.

 

Startup-konkurrencer:

Flere af iværksætter- og startup-konkurrencerne i det danske startup økosystem har en betragtelig kontant pengepræmie (typisk 10.000-250.000 kr.), der kan fungere som tidlig finansiering af din startup. Udover finansiering, fungerer startup-konkurrencer også som en god platform for at præsentere din idé, tiltrække investering og teste dit koncept foran en professionel jury eller et større publikum. Vinderne får typisk også tilbudt andre services såsom gratis rådgivning, mentorordning eller adgang til kontorplads.

Eksempler på startup-konkurrencer:

Odin Award: Odin Award kårer startups fra iværksættermiljøet i Odense inden for 4 temaer: Odin Award, Tech Award, Concept Award og Impact Award. Hver vinder modtager 25.000 kr. 

Food & Bio Cluster Denmarks Idekonkurrence: En årlig konkurrence, der kårer danske startups inden for landbrug, bioressourcer, fødevarer og grøn omstilling. Der udloddes 4 præmier á 25.000 kr. 

Venture Cup: Venture Cup er en landsdækkende startup-konkurrence for universitetsstuderende. Der konkurreres inden for #green, #social, #digital, #product og #health med præmier på 10-100.000 kr.

Klimaboost: En årlig konkurrence, hvor Middelfart Sparekasse finder og kårer Danmarks mest lovende bæredygtige iværksætter. Vinderen udnævnes ”Årets Klimaiværksætter” og modtager 250.000 kr.

 

Iværksætterlegater

Flere virksomheder, foreninger og erhvervsdrivende fonde ønsker at støtte op om det danske iværksættermiljø ved at uddele legater til iværksættere og startups. Legaterne er soft funding midler (typisk 10.000-250.000 kr.), der gives uden behov for tilbagebetaling og uden udvanding af ejerskabet. Iværksætterlegater er forskellige, og der kan være en række strenge kvalifikationskrav (fx adresse, alder på virksomhed, køn, type teknologi, etc.), som du skal være opmærksom på, inden du søger. Det er også vigtigt at bemærke, at konkurrencen kan være stor og ansøgningsprocessen kan være tidskrævende. Men legater kan resultere i betydelig støtte, både økonomisk og i form af værdifuld ekstern validering.

Eksempler på iværksætterlegater:

Dinero iværksætterlegat: Legatet er på 10.000 kr. og uddeles én gang årligt i oktober. Alle virksomhed der er under 24 mdr. gammel kan ansøge og komme i betragtning til Dineros iværksætterlegat.

Heyfunding Legatet: Heyfunding legatet er på 25.000 kr. Legatet uddeles 2 gange årligt til de dygtigste iværksættere, startups og virksomheder, der udvikler nye innovative løsninger.

Alexander Foss' Industrifond: Fonden uddeler legater til iværksættere og mindre virksomheder, der udvikler innovative nye teknologier/fysiske produkter. Legaterne er typisk på mellem 50.000-100.000 kr.

Women in Tech Denmark legatet: Legatet er på 25.000 kr. og uddeles til én kvindelige iværksætter, der er i de tidlige stadier med sin startup og har brug for penge til at komme i gang og få en god start.

Sparringspartnernes iværksætterpakke: Pakken uddeles hvert år i september og består af en kontant præmie på 40.000 kr. og et 12 timers forløb med en erfaren sparringspartner om udvikling af virksomheden.

Opstartsfonden: Opstartsfonden støtter iværksættere med CVR. nr. i Aalborg Kommune med 10.000 kr. til forretningsudvikling. Virksomheden der søger, skal være under 5 år gammel og må max have 5 ansatte.

NOVI Legatet: NOVI uddeler én gang årligt NOVI Legatet på 250.000 kr. til studerende, som kan præsentere en forretningsidé med et bæredygtigt potentiale, der kan omsættes til en virksomhed.

EarlyCash: Grundfos EarlyCash er et legat på 25.000 kr. til studerende og Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet. Formålet med legatet er at bringe din startup tættere på markedet. 

CBS STARTUP: CBS Startup uddeler én gang årligt 3 legater på op til 75.000 kr. til startups med minimum én studerende, forsker, eller nyuddannet graduate fra Copenhagen Business School. 

AAU startup legat: Hvert år udlodder Aalborg Universitet i samarbejde med Det Obelske Familiefond seks legater á 250.000 kr. Legatet skal hjælpe iværksættere med at nå det næste niveau.

Miljø- og Energifonden: Uddeler legatet på ca. 10.000-50.000 kr. til startups, der arbejder med vedvarende energiformer og nye løsninger på miljøproblemer. De er ansøgningsfrist 6 gange om året.

Otto Bruuns Fond: Legater på 20.000-50.000 kr. til opfindere, iværksættere og mindre virksomheder, der udvikler nye industrielle (fysiske) produkter. Åben for ansøgning hele året.

Otto Mønsteds Fond: Uddeler prisen ”Den Lyse Idé” til 2x studerende, ph.d., eller post.doc med den rette innovative idé, produkt, proces eller løsning. De 2 vindere modtager hver 250.000 kr.

 

Crowdfunding:

Crowdfunding er en interaktiv måde at skaffe funding til startups. Det involverer at indsamle relativt små beløb fra et stort antal mennesker, typisk via online platforme. Crowdfunding hjælper ikke kun med at indsamle penge, men også med at validerer din idé og skabe en følgeskare af tidlige kunder og brand-ambassadører. Dette kan være særlig gavnligt for forbrugerorienterede produkter eller tjenester. Der findes flere typer crowdfunding, herunder donation, reward, lån, og aktiebaseret crowdfunding.

Eksempler på crowdfunding platforme:

Booomerang: En af Danmarks første reward-baseret crowdfunding platforme. Booomerang har fokus på finansiering af gode ideer og nye projekter fra kreative iværksættere.

IDA Crowdfunding: En reward-baseret platform med fokus på projekter, der har en teknologisk eller naturvidenskabelig kerne. Projektet skal gerne kunne tilbyde en reward til støttere inden for 6-8 mdr.

Lendino: En lånebaseret crowdfunding platform, hvor danske kreditværdige virksomheder kan få et erhvervslån direkte fra private og professionelle investorer.

Flexfunding: En lånebaseret crowdfunding platform, hvor danske kreditværdige virksomheder kan få et erhvervslån direkte fra private og professionelle investorer.

Coop Crowdfunding: En donation-, reward- og lånebaseret crowdfunding platform til finansiering af fremtidens bæredygtige produkter. Fx nye drikke- og fødevareprojekter.

Funderbeam: En aktiebaseret crowdfunding platform, hvor startups kan rejse kapital. Funderbeam fungerer også som sekundærmarked og handelsplatform for private virksomhedsandele.  

Wefunder: En aktiebaseret crowdfunding platform, der via ”Community Rounds” med minimum investeringsbeløb helt ned til 500 kr. hjælper startups med at sikre den nødvendige kapital.

Seedrs: En aktiebaseret crowdfunding platform for iværksættere og startups, hvor du som founder kan rejse kapital fra eget personlig netværk og fra Seedrs' community af private investorer.

 

Acceleratorprogrammer (med funding):

Acceleratorprogrammer er en populær metode til at opnå funding og værdifuld støtte for startups. I et typisk acceleratorprogram bliver du en del af et intensivt, specialdesignet udviklingsforløb, som varer alt fra et par uger til flere måneder. I løbet af denne periode får startups muligheden for at finpudse deres idéer, udvikle produkter og forbedre deres pitch. Funding fra acceleratorprogrammer (typisk fra 0,25-4 mio. kr.) kan være et fast beløb ved optagelse til alle deltagere, pengepræmie til de bedste startups i forløbet, eller tilbud om lån eller investering under eller efter forløbet. Desuden får man ofte også adgang til 1-til-1 rådgivning, workshops, mentorordninger, netværk og fysiske faciliteter.

Eksempler på acceleratorprogrammer (med funding):

Innofounder: Et 12 mdr. forløb for iværksættere med en videregående udd. Månedligt tilskud på 27.000 kr. per founder + 100.000 i udviklingstilskud. Fokus på #greentech, #health, #life science, #digital.  

GreenUP Accelerator: Et 20 mdr. vækstprogram for klima tech-startups, der arbejder med CO2-reduktion. Der tilbydes en forhåndsinvestering på 1 mio. kr. (konvertibelt lån) og mere end 75 timers 1:1-sparring.

Danish Tech Challenge: Et 5 mdr. vækstprogram for hardware-startups. Ved udgang af forløbet udvælger en ekstern jury en vinder blandt de 20 deltagere som modtager en kontant præmie på 500.000 kr.

Odense Robotics Startup Fund & Incubator: Et forløb for startups inden for drone- og robotteknologi. Der tilbydes et (mikro)lån vis størrelse afhænger af tiden i inkubationsmiljøet. Ét år svarer til 500.000 kr.   

ESA BIC Denmark incubation program: Udviklingsforløb for danske “space-connected” startups. Der tilbydes 370.000 kr. i soft funding, sparring, kontorplads og adgang til et internationalt netværk.

The VILLUM P2X Accelerator: Et 2-årigt fellowship program for studerende, nyuddannede og forskere fra DTU, AU, AAU, KU, og SDU, der arbejder med #Power-to-X (P2X) koncepter. Funding op til 4 mio. kr.

Deep Tech Lab – Quantum: Acceleration og funding af startups, der arbejder med #kvanteteknologi.

BioMedical Design:  Et 10 måneders fellowship program med fokus på at uddanne og støtte teams i udviklingen af nye teknologier til sundhedssektoren. Deltagere modtager et stipendium på 400.000 kr.

BII Venture Lab: BII’s Venture Lab er et program for early stage #lifescience startups inden for #human health og #planetary health. Venture Lab tilbyder et konvertibelt lån på ca. 4 mio. kr.

BETA.HEALTH: Acceleration af kliniske innovationsprojekter og behandlingsformer på danske hospitaler. BETA.HEALTH tilbyder innovationslegater på mellem 0,5-1 mio. kr.      

SPARK Denmark: 24 måneders udviklingsforløb for forskningsteams inden for #life science, #healthtech, #medtech eller #biotech. Op til 700.000 kr. i tilskud til udvikling af prototype.

 

Tilskudsordninger:

Der findes en lang række danske og europæiske tilskuds-og støtteordninger, der kan være med til at finansiere kritiske aktiviteter i din virksomheder (soft funding på 25.000-18,5 mio. kr. per projekt). Eksempelvis forskning, udvikling, test i samarbejde med pilotkunder, samt indkøb af konsulentydelser. Mange tilskudsordninger har fokus på en bestemt sektor (fx #food, #energy, #environment, etc.), en formel ansøgningsproces, krav om kontant eller ”in kind” medfinansiering, og afrapportering ved projektafslutning.

Eksempler på tilskudsordninger:

Mikrolegat: Legater på 25.000-50.000 kr. til elever og studerende på danske uddannelsesinstitution.

Innobooster: Tilskud på op til 5 mio. kr. til vidensbaserede udviklingsprojekter i startups og SMV’er. Fokus på projekter inden for områderne #greentech, #health, #life science og #digital.  

Virksomhedsprogrammet: Op til 250.000 kr. i tilskud til rådgivning, ny teknologi og kompetenceudvikling. 

EUDP: Tilskud til udvikling af bæredygtige og effektive energiløsninger inden for fx #energy, #wind, #district heating, #bioenergy. Den gennemsnitlige bevilling er på ca. 5 mio. kr. per projekt.

GUDP: Tilskud til udviklingsprojekter inden for hele fødevaresektoren i Danmark på tværs af værdikæden. Der kan ansøges om tilskud på 0,25-15 mio. kr. til projekter med en løbetid på op til 4 år.

MUDP: Tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. Fx #cleantech, #circular economy, #air, #water, #climate og #plastic. Der er ingen grænse for støttebeløbet. Typisk mellem 0,5 – 6 mio. kr.

Access2innovation: Startups og SMV’er kan sammen med en viden institution og NGO ansøge om tilskud på mellem 50.000-0,5 mio. kr. til udvikling og test af produkter/services til det østafrikanske marked.

Elforsk: Tilskud til projekter med fokus på elektrificeringen og den grønne omstilling af det danske energisystem. Der er ingen grænse for det samlede støttebeløb. Typisk mellem 0,2-2,5 mio. kr.

Eurostars: Et internationalt forsknings- og udviklingsprogram for forskningsintensive SMV’er. Kræver et projektkonsortiet med deltagere fra min. to EUREKA-medlemslande. Tilskud på op til 2,1 mio. kr.

EIC Accelerator: Tilskud til kommercialisering af innovative produkter i startups og SMV’er. EIC Accelerator er en del af EU's støtteprogram og yder tilskud på op til 18,5 mio. kr., samt (equity) investering på op til 111 mio. kr.  

 

Business angels:

En business angel (BA) er en individuel investor, der investerer egne midler i startups, ofte i form af kapitalindskud (equity) eller konvertible gæld. Business angels er ofte erfarne erhvervsledere, virksomhedsejere eller succesfulde iværksættere, der har optjent formue ved salg af virksomheder. De investerer gerne tidligt (typisk 0,25-1,5 mio. kr. per selskab) og bidrager samtidig med værdifuld rådgivning og netværk til udvikling af virksomheden. Flere BAs investerer både alene og sammen med andre via såkaldte syndikater. En stor del af de danske business angels er tilknyttet et business angel netværk.

Eksempler på business angel netværk:

Angella Invest: Et netværk, community og uddannelsesplatform for kvindelige angel investorer.

NFF Investor Club: Et netværk, der investerer i startups og ønsker at øge diversiteten i dansk iværksætteri.

DanBAN: Danish Business Angels (DanBAN) er et netværk af mere end 300 business angels.

Keystones: Et professionelt erhvervsnetværk for investering af kapital og kompetencer i startups.

CVX Ventures: CVX investerer sammen med deres medlemmer i startups og vækstvirksomheder.

Heyfunding: En matchmaking platform, der matcher startups med relevante business angels og investorer.

 

Pre-seed/seed investorer:

Pre-seed/seed kapital kommer fra early stage investorer såsom accelerator-investorer, specialiserede pre-seed og seed fonde, samt syndikater/investereringsselskaber. Pre-seed og seed investeringer (på typisk 1-5 mio. kr.) er ofte afgørende for, at en startup kan komme godt igennem udviklingsstadiet og frem til markedet. Disse tidlige investorer anvender både konvertible lån og/eller kapitalindskud (equity).

Eksempler på pre-seed/seed investorer:

Antler: En af Europas mest aktive early stage investorer. Fokus: #open/agnostic.

PreSeed Ventures: Investerer i tech-drevne startups på pre-seed stadiet. Fokus: #open/agnostic.

Accelerace: Investerer 1 mio. kr. i tech-drevne startups på pre-seed stadiet. Fokus: #open/agnostic.

Volvér: Investerer tidligt og er ofte første investor. Fokus: #B2B SaaS.

Rockstart: Early stage accelerator-VC. Fokus: #agrifood, #energy, #emergingtech.

Black Capital Ventures: Investerer i high-tech startups: Fokus: #greentech, #medtech.

SoundInvest: Investerer 0,75 mio. kr. i soundtech startups. Fokus: #mobility, #hearables, #health, #AI.

Hands-on Mikrofonden: Investerer op til 5 mio. kr. Fokus: #greentech, #food, #AI, #manufactoring. 

BlackWood Ventures: Investerer i early stage tech startups. Fokus: #fintech, #web3.0, #cleantech.

TechStation Invest: Investerer 0,5-5 mio. kr. i hardtech startups. Fokus: #hardtech.

Founderment: Investerer op til 3,5 mio. kr. i tech-drevne startups. Fokus: #retailtech, #traveltech.

 

Venture kapitalfonde:

Venture kapitalfonde (VC) investerer risikovillig kapital (fx fra 3,5-100 mio. kr.) i skalerbare startups med høj vækst og potentiale til at udvikle sig hurtigt på kort tid. Venture kapitalfonde spiller en afgørende rolle i at finansiere startups og foretager primært egenkapitalinvesteringer (equity). De bliver således medejer af din startup. Ejerskabet er typisk aktivt, hvor der stilles viden, kompetencer og netværk til rådighed. Nogle venture kapitalfonde har fokus og mandat til at investere bredt på tværs af flere sektorer. Andre har et mere specialiseret investeringsfokus inden for fx #tech, #health eller #green impact.

Eksempler på venture kapitalfonde:

#Tech:

Medley Capital: Investerer i innovative og skalerbare startups. Fokus: #tech.

Upfin: Investerer i early stage fintech startups. Fokus: #fintech.

Nordic Makers: Angel style investor. Investerer 3,5-12,5 mio. kr. Fokus: #B2B SaaS, #energy, #fintech, #AI.

Backing Minds: Investerer 3,5-20 mio. kr. i tech startups. Fokus: #impact, #social, #environment.

byFounders: Community-baseret VC, der investerer 3,5-30 mio. kr. Fokus: #impact, #software.

Scale Capital: Investerer 7,5-20 mio. kr. fra seed til serie A. Fokus: #enterprise software, #deeptech.

Heartcore: Investerer fra pre-seed til serie A. Fokus: #software, #web3, #consumer.

Emblem: Investerer i tidlige startups frem til serie A. Fokus: #tech.

Seed Capital: Investerer 15-30 mio. kr. fra seed til serie A. Fokus: #consumer, #deeptech, #fintech, #SaaS.

Love Mondays: Investerer 7,5-20 mio. kr. Fokus: #SaaS, #marketplaces, #consumer.

Nordic Eye: Investerer i startups på vækststadiet. Fokus: #tech, #lifestyle.

Dreamcraft: Investerer i tech startups. Fokus: #gaming, #esports, #D2C, #B2B SaaS, #decarbonization.

Promentum Equity: Investerer i tech startups i vækst. Fokus:  #B2B SaaS, #robotics, #agritech, #fintech.

 

#Health:

People Ventures: Investerer 2-11 mio. kr. Fokus: #digital health, #B2B SaaS.

Eir Ventures: Investerer i life science startups. Fokus: #medicine, #medtech, #digital health.

Sunstone: Investerer i startups, der udvikler nye lægemidler. Fokus: #pharma, #medicine.

Investo Capital: Investerer i danske vækstvirksomheder. Fokus: #medtech, #tech, #IT, #SaaS.

North Ventures: Investerer i vækstvirksomheder op til Serie A. Fokus: #pharma, #medtech, #tech, #biotech.

Sound Bioventures: Investerer i udvikling af lægemidler. Fokus: #pharma, #medicine, #therapeutics.

 

#Green Impact:

The Footprint Firm: Investerer 3,5-15 mio. kr. i impact. Fokus: #energy, #climate, #agritech, #proptech.

Planetary Impact Ventures: Evergreen VC. Investerer i planeten. Fokus: #soil, #agriculture, #food, #nature.

VÅR Ventures: Investerer 7,5-35 mio. kr. i impact. Fokus: #energy, #food, #agritech, #edutech.

Look Up Ventures: Investerer i startup med skalerbar tech. Fokus: #tech, #climate, #biodiversity.

Climentum Capital: Investerer 7,5-35 mio. kr. Fokus: #hard-tech, #climate, #energy, #transport, #waste.

NOON Ventures: Investerer 15-35 mio. kr. i #deeptech startups. Fokus: #impact, #climate.

2150: Investerer i late stage tech startups. Fokus: #urban, #climate, #impact.

 

Bredt fokus:

Ugly Duckling Ventures: Investerer i startups med disruptive forretningsmodeller. Fokus: #open/agnostic.

Kjøller: Investerer i startup og etablerede selskaber. Fokus: #open/agnostic.

Coop Invest: Investerer i danske startups. Fokus: #food, #digital, #consumer, #lifestyle 

North East Venture: Multi-stage fond. Fokus på #tech, #lifestyle, #impact.

EIFO: Investerer 5-200 mio. kr. i vækstvirksomheder. Fokus: #open/agnostic.

 

Specialiseret fokus (øvrige):  

The White Box: Investerer i mode- og livsstilsbrands i tidlig vækst. Fokus: #fashion, #consumer. 

Design to Improve Life Fund: Investerer i ”Index Award” projekter op til Serie B. Fokus: #design, #impact.

Kompas VC: Investerer 7,5-35 mio. kr. op til Serie A. Fokus: #digital, #decarbonization, #proptech.

 

Lånefinansiering:

Der findes flere forskellige former for lån til iværksættere og startups. Der er selvfølgelig den klassiske kassekredit eller banklån. Men som ejer af en nystartet virksomhed kan det være svært at skaffe finansiering i banken. Et lån kan dog under de rette forudsætninger være et godt finansieringsinstrument til at sikre den nødvendige likviditet til udvikling og vækst af virksomheden. Tilsvarende kan et såkaldt ”growth loan” være relevant for vækstvirksomheder, der har behov for kapital til fortsat ekspedering. Generelt tillader disse typer lån virksomheden at fortsætte med hurtig vækst uden at skulle afgive kontrol, som det ville være tilfældet gennem kapitalindskud (equity).

Eksempler på lånefinansiering:

EIFO: Yder lån til danske virksomheder i de fleste brancher og på alle stadier af deres udvikling.

Business angel matching-lån: 1-til-1 match lån af investeringen fra en godkendt business angel.

Nordjysk Lånefond: Iværksætter- og ansvarligt lån på 0,75-5 mio. kr. til virksomheder i Nordjylland.

Den Danske Maritime Fond: Early engagement lån til maritime startups og scaleups.

Gilion: Vækstlån på 7,5-75 mio. kr. til hurtigvoksende skalerbare virksomheder.

 

Funding via corporate-startup samarbejder:  

Flere større danske virksomheder vælger at indgå samarbejder med startups. Eksempelvis for at få adgang til talent, innovation, nye markeder eller blot for at give tilbage til startup økosystemet. Samarbejdet kan tage forskellige former, såsom fx legater/puljer, open innovationssamarbejder, acceleratorprogrammer, direkte investeringer eller opkøb. Udover funding, så er der mulighed for at startups kan få adgang til vigtige ressourcer, ekspertise, netværk fra den etablerede virksomhed, samt ikke mindst validering/blåstempling.  

Eksempler på funding via corporate-startup samarbejder: 

Norlys Vækstpulje: Støtter startups med tilskud inden for #elektrificering, #greentech og #digital.

Realdania: Støtter med op til 1 mio. kr. til at bringe bæredygtige løsninger til byggeriet ud på markedet.

Trifork Labs: Investerer i B2B software inden for #fintech, #digital health og #smart buildings. 

AURA Ventures: Investerer i startups inden for #energy, #mobility og #connectivity.

Vestas Ventures: Investerer i #energy storage, #Power-to-X, #wind og #advanced materials.

Novo Holdings: Investerer i #life science, #diagnostics, #medicine og #biotech.

KMD Ventures: Investerer i startups på pre-seed/seed niveau, der passer til KMD’s øvrige aktiviteter.

Ørsted Ventures: Investerer og samarbejder med startups inden for #greentech, #wind og #solar.

LEGO Ventures: Investerer i startups inden for #digital play og #digital learning.

Maersk Growth: Investerer i startups inden for #logistics, #supply chain, #sustainable transport og #trade.

Lundbeckfonden: Investerer i startups inden for #healthcare, #life science, #biotech.  

Kort om DI Startup:

Som iværksætter får du et års gratis medlemskab af DI med adgang til personalejuridisk rådgivning, hjælp til international skalering via DI’s kontorer verden, samt events og netværk med DI’s 20.000 medlemsvirksomheder inden for bl.a. tech, life science, handel, energi og produktion.  

Kontaktperson: Chefkonsulent, Katrine Riisberg, www: https://www.danskindustri.dk/di-for-ivarksattere/ 

Se DI Startups funding-oversigt her: https://www.danskindustri.dk/di-for-ivarksattere/varktojskassen/funding/ 

 

Kort om Heyfunding:

Heyfunding er en matchmaking platform, der samler hele det danske startup økosystem. Vi skaber overblik, uddeler legater, og hjælper iværksættere med nemmere adgang til den nødvendige funding.  

Kontaktperson: CEO, Niels Holst, www: https://www.heyfunding.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *