Guide til startup funding for grønne impact startups i Danmark

Startup funding til grønne impact startups

Der findes flere forskellige typer fundingmuligheder til grønne iværksættere og startups. Der er ikke én sand vej eller rækkefølge for, hvordan man bedst finder funding til sin startup. Vi har fokuseret på at skabe et overblik over fundingtyper for grønne startup-virksomheder. Med dette værktøj får du mulighed for at gennemgå de forskellige fundingmuligheder, der findes og herfra forme din egen vej til funding. 

Værktøjet til grønne startups er udarbejdet i samarbejde med DISIE og DanBAN. Du kan finde mere viden og inspiration til funding her på bloggen.

Hvilket stadie er din grønne startup på?

Alle grønne startups er unikke, og det betyder, at alle udviklingsforløb og behov er forskellige. Det er dog relevant at kende dit overordnede udviklingsstadie, da forskellige fundingmuligheder typisk er relevante på forskellige tidspunkter i din grønne startups livscyklus. Der findes flere teoretiske definitioner på en virksomheds udviklingsstadie. I denne guide simplificerer vi de grønne muligheder, der findes i det danske økosystem, når du som grøn/impact iværksætter, skal rejse penge til din startup.

De fire overordnede udviklingsstadier er ide/koncept, udvikling, Go-to-Market og vækst. Det er vigtigt at sige, at der er en stor grad af flydende overgang mellem de fire udviklingsstadier.

Stadie 1: Idé/koncept

Dette er det helt tidlige stadie. Du har en ide til en grøn virksomhed, som du vil føre ud i livet. Du arbejder måske på analyse af problemet, markedet, forretningsmodeller, samt indledende mockups af produktet og andre indledende forberedelser til virksomheden.

Stadie 2: Udvikling

Du er i fuld gang med at udvikle på dit produkt eller service. Måske har du allerede en prototype, alpha/beta version eller en MVP (Minimum Viable Product) som du tester med de første indledende kunder i din pipeline.

Stadie 3: Go-to-Market

Du er på vej i markedet med dit kerneprodukt eller service. Du har således de første betalende (og glade) kunder, og du er nu i gang med at eksekvere på din markedsførings- og salgsstrategi.

Stadie 4: Vækst

Du har bevist at dit produkt/service har etableret sig i markedet med en fornuftig kundeskare. Nu er alt fokus på at skalere din grønne forretningen. Fx ved at vinde yderligere markedsandele på hjemmemarkedet og/eller gå ind på nye internationale markeder.

Bæredygtige investeringer

Hvilke forskellige fundingtyper findes der til grønne iværksættere?

Egne ressourcer

Mange starter funding af deres nyopstartede virksomhed gennem egne ressourcer. Det kan eksempelvis være opsparing, indkomst fra andre jobs eller private lån. Når finansiering kommer fra egne ressourcer, har de fleste typisk en bootstrapping tilgang, hvor man holder alle omkostninger på et absolut minimum.

Familie og venner

Mange startups finder deres første fans blandt familie og venner. Der vælger flere at søge kapital til virksomheden gennem deres familie og venner. Dette kan være en god løsning, men i denne metode er det er vigtigt, at man stadig husker formalia. Vi anbefaler, at der nedskrives klare retningslinjer i et formelt aftaledokument. På den måde undgår virksomheden unødvendige komplikationer.

Startupkonkurrencer

Der findes flere iværksætter- og startupkonkurrencer i det danske startup økosystem. Ved at deltage i konkurrencerne er der ofte muligheden for at vinde pengepræmier, til at finansiere din startup. Men der findes også mange andre fordele ved at deltage. For eksempel får vinderne typisk også tilbudt andre services som eksempelvis rådgivning, mentorordninger, adgang til kontorplads, partnerskaber etc. Derudover er startupkonkurrencer en rigtig god platform til at skabe synlighed og træne dit koncept sammen med andre startups og foran professionelle juryer eller større publikum.

Eksempler på startupkonkurrencer med fokus på bæredygtighed:

 • Days of impact er et event, for økosystemet omkring bæredygtige og sociale iværksættere, der afholdes af DISIE. Eventet er en hybrid mellem en konference, et netværksevent og en case competition. Som deltager i case competitionen vil man modtage case-specifik sparring og mulighed for at vinde en pengepræmie.
 • SPIR afholder events, hvor du har mulighed for at deltage, hvis du har en ide med et socialt, grønt eller kulturelt formål. Alle til eventet stemmer på den deltager, man syntes havde den bedste ide, og vinderen modtager alle aftenens donationer.
 • Food & Bio Cluster Denmarks Idekonkurrence er et pitcharrangement for startups der arbejder med fødevarer og bioressourcer. Her kan man vinde en pengepræmie, 3 måneders husleje og sparring hos Food & Bio Cluster Denmarks inkubationsmiljøer.

For at være ajour med eksisterende konkurrencer anbefales, at man som grøn iværksætter følger Heyfunding, Dansk Iværksætterforening og Dansk Erhverv.

Iværksætterlegater

Der findes flere fonde, organisationer og virksomheder der ønsker at støtte op om det bæredygtige iværksættermiljø ved at uddele legater til grønne iværksættere og startups. Alle iværksætterlegater er forskellige, men der er nogle formelle krav, som du typisk skal være opmærksom på. Herunder: hvem kan ansøge? Hvordan ansøger du? Og hvornår er der ansøgningsfrist?

Eksempler på iværksætterlegater:

 • Heyfunding Legatet er på 25.000 kr og uddeles 4 gange årligt til de dygtigste iværksættere, startups og virksomheder, der udvikler nye innovative løsninger, og vurderes til at kunne blive ”the next big thing”.
 • Norlys Vækstpulje giver hvert år 50 millioner kroner til innovative projekter og ønsker at bidrage til at fremme den grønne omstilling. Vækstpuljen fordeles både til dens andelshavere og projekter uden for ejergeografien.
 • Miljø- og Energifonden mener, at grønne ideer er til gavn for Danmark og miljøet. Derfor arbejder de for at støtte og hjælpe ideerne fremad. Fonden støtter både med større og mindre beløb.

For at være ajour henvises der til Heyfunding, Legatbogen og Fondenes Videnscenter.

Grønne tilskudsordninger

Der findes en lang række danske og europæiske tilskuds- og støtteordninger, der kan være med til at finansiere aktiviteter i din virksomheder. For eksempel inden for forskning, udvikling, test, markedsmodning samt indkøb af eksterne konsulentydelser. De fleste tilskudsordninger har en formel ansøgningsproces, krav om kontant eller ”in kind” medfinansiering og efterfølgende afrapportering ved projektafslutning.

Eksempler på grønne tilskudsordninger:

 • Innofounder af Innovationsfonden støtter forsknings- og innovationsprojekter inden for bl.a. grøn forskning, teknologiudvikling og innovation. InnoFounder er et udviklingsforløb på 12 måneder for op til 3 founders, hvor der hver måned gives et økonomisk tilskud. Innobooster er Innovationsfondens tilskudsprogram. Her kan virksomheder ansøge om 50.000 kr – 5 mio. kr. til innovative udviklingsprojekter. InnoBooster fokuserer på projekter inden for tre hovedområder bl.a. grøn teknologiudvikling og innovation.
 • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning af Energistyrelsen. Programmet støtter ny teknologi på energiområdet, der bidrager til, at Danmark kan indfri målsætninger inden for energi og klima.
 • Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) af Landbrugsstyrelsen yder tilskud på op til 15 mio. kr. til realisering af ideer som har fokus på fødevareerhvervet og bæredygtighed, og som derigennem løser nogle at de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor.
 • Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) fra Miljøstyrelsen tilbyder tilskud til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer, samt til at styrke Danmarks førerposition inden for det grønne område.
 • Innovation til marked fra Realdania specialiserer sig i at hjælpe flere bæredygtige løsninger på markedet inden for byggebranchen. Der tilbydes både økonomisk støtte samt teknisk og kommerciel rådgivning.

Crowdfunding

Der er en stigende tendens blandt startups til at bruge crowdfunding, når der skal findes den nødvendige funding til udvikling, drift eller vækst. Crowdfunding er ofte mest relevant for startups og virksomheder med B2C-relaterede produkter, men kan bestemt også være en god mulighed for grønne startups, hvor man netop kan støtte et godt formål. Crowdfunding konceptet bygger på, at mange enkelte individer bidrager med et mindre beløb. Eksempelvis et minimumsbeløb mellem 100-1.000 kr. alt efter projekt og crowdfunding platform. Der findes generelt fire typer crowdfunding: donationsbaseret, reward baseret, lånebaseret og aktiebaseret.

Eksempler på grønne crowdfunding platforme er:

 • Coop Crowdfunding er en reward- og lånebaseret crowdfunding platform til finansiering af nye fødevareprojekter. Her kan forbrugere bidrage økonomisk til udvikling af bedre fødevarer. Coop Klimafunding er et nyt initiativ med fokus på grønne investeringer indenfor fødevarer.
 • IDA Crowdfunding arbejder for en mere bæredygtig udvikling gennem teknologiske og naturvidenskabelige løsninger.
 • Makari er en crowdlending platform for bæredygtige projektor, der sætter folk i stand til at skabe positive forandringer sammen.
 • Boomerang er Danmarks reward crowdfunding platform med mottoet “Hold liv i grønne ildsjæle”.
 • InGreen AgroFunding er en crowdfunding platform der ønsker at fremme finansiering af den bæredygtige udvikling i dansk landbrug.

Acceleratorprogrammer

Et acceleratorprogram er et specialdesignet udviklingsforløb hvor der er fokus på at udvikle din virksomhed. Forløbet kan have en varighed på få dage til 12 mdr. Acceleratorprogrammer giver typisk adgang til eksempelvis 1-til-1 rådgivning, workshops, mentorordninger, netværk og fysiske faciliteter. Et acceleratorforløb kan være gratis eller mod betaling. Derudover tilbyder nogle acceleratorprogrammer en form for funding enten med eller uden afgivelse af ejerandele.

Eksempler på acceleratorprogrammer med funding:

 • GreenUp Accelerator er tiltænkt klima-tech startup virksomheder. Der støttes hovedsageligt virksomheder, som arbejder målrettet med CO2-reduktion. DTU Science Park har også Danish Tech Challenge, som er et acceleratorprogram til hardware startups.
 • Green Crowdfunding Accelerator henvender sig til startup virksomheder, der har fokus på løsninger til markedet inden for grøn omstilling.
 • Rockstart har fokus på at hjælpe startups inden for kategorierne fødevare, energi og tech.
 • Beyond Beta har skabt et alternativt accelerator program hvor startups gennem programmets forløb konkurrerer internt om at gå videre til næste runde.
 • +Impact Accelerator har fokus på nordiske startups og tilbyder et program med blandt andet hjælp til vækst prioriteringer, forbindelse til investorer og potentielle kunder, samt 2 måneder WeWork medlemskab.
 • Niras Green Tech Hub er tilegnet grønne tech startups og tilbyder blandt andet 15 timers gratis konsultation hos NIRAS og fysiske pladser i deres Tech Hub.

For at være ajour med acceleratorprogrammer, kan du med fordel bruge denne liste fra Heyfunding.

Pre-seed og Seed kapital

Pre-seed og seed kapital kommer fra det man ofte vil kalde en early stage investor og kan i flere tilfælde være en af de første udefrakommende investeringer til en startup. Da det ofte anvendes på et relativt tidligt investerings stadie, er det tit i kombination med enten egenkapitalinvestering og/eller konvertible lån.

Eksempler på seed kapital investorer:

 • C.C. Capital hjælper mindre og mellemstore startups. Har fokus på grøn fremtid, bæredygtige investeringer og FN’s verdensmål. Beløbet på en Pre-Seed Kapital investering kan variere meget, men den vil typisk ligge fra kr 25.000 – 100.000 og hvor en Seed kapital investering kan ligge i lejet fra kr 100.000- 2.000.000.
 • PreSeed Ventures er en af Danmarks mest aktive early stage investorer.
 • Accelerace Invest foretager investeringer i udvalgte startups, der har været igennem et af Acceleraces egne acceleratorprogrammer.

Business Angels

En business angel (BA) er en person, der investerer egne midler i virksomheder. En business angel kan eksempelvis være en erhvervsleder, virksomhedsejer, eller succesfuld iværksætter, der har optjent formue ved salg af virksomheden. Ifølge Vækstfonden er der mellem 2.000-4.500 personer som er business angels i Danmark. Business angels kan både investerer alene og sammen gennem et syndikat, hvor flere danner en investeringsgruppe sammen. En stor del af de danske business angels er tilknyttet et business angel netværk.

Eksempler på business angel netværk:

 • Danish Business Angels (DanBAN) er et landsdækkende netværk for business angels med en investeringsramme på min. 3 mio. kr. per medlem. DanBANs medlemmer investerer i både danske og internationale startups.
 • Heyfunding er en online matchmaking platform, der matcher kapitalsøgende startups med relevante business angels og investorer. Matchet sker ud fra startups unikke situation og investorernes individuelle investeringskriterier.
 • Keystones er et professionelt erhvervsnetværk for investering af kapital og kompetencer i startups. Netværket består af investorer, erhvervsledere og kommercielle ildsjæle, der brænder for iværksætteri.
 • TIME:ANGELS Folk der investerer deres tid i at hjælpe andre med at opnå succes.

Venture kapital

Venture kapital fonde (VC) investerer risikovillig kapital i skalerbare startups. Det særlige ved venture kapitalfonde er, at de primært foretager egenkapitalinvesteringer og således bliver medejere i din startup. Hertil er ejerskabet typisk aktivt, hvor der stilles viden, kompetencer og netværk til rådighed.

Eksempler på venture kapitalfonde:

 • Planetary Impact Ventures står sammen med en stribe partnere i primært       Aarstiderne klar med 40 mio.kr. til investeringer i nye grønne startups.
 • MEGATREND INVEST gør det nemt og overskueligt at få adgang til virksomhedsinvesteringer – det giver dig adgang til høje afkast, et mindre volatilt marked og bæredygtige investeringer, der peger ind i fremtiden.
 • The Footprint Firm tilbyder både råd og investeringer. De arbejder for klima-positiv innovation og bæredygtige løsninger.
 • VÅR Ventures investerer i virksomheder med bæresygtige løsninger og teknologiske løsninger, som henvender sig til de udfordringere verden står overfor ift. energi, undervisning og det globale madsystem.
 • VF Ventures investerer blandt andet egenkapital/venturekapital til grønne løsninger og teknologier, der bidrager til en national og global grøn omstilling.

Lån

Der findes mange forskellige lånemuligheder til iværksættere og startups. Vi har samlet lånemuligheder med primært fokus på lån til grønne virksomheder.

Eksempler på lånemuligheder:

 • Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån til virksomheder der bidrager til den grønne omstilling af samfundet og er økonomisk bæredygtige. Virksomhederne skal arbejde med projekter der omhandler vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet.
 • Vækstfonden tilbyder flere låneprodukter målrettet iværksættere og startups. Eksempelvis startlån på mellem 0,4-1,5 mio. kr. og vækstlån til iværksættere på min. 1 mio. kr.
Startup funding til grønne impact startups

Ovenstående guide er udarbejdet af Heyfunding i samarbejde med DISIE og DanBAN. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Danban logo

Heyfunding ApS
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf.: +45 36 95 77 72
E-mail: info@heyfunding.dk
www: https://heyfunding.dk/

Danish Institute of Sustainable Innovation & Entrepreneurship
DISIE Aarhus
Hveensgade 1, 3. sal,
8000 Aarhus
www: https://www.disie.dk/

DanBAN – Danish Business Angels
The Kitchen
Universitetsbyen 14,
8000 Aarhus
E-mail: info@danban.org
www: https://danban.org/

Følg med på Heyfundings Linkedin

You may also like...

2 Responses

 1. Tak for en fin oversigt. Det virker oftest uoverskueligt at finde fonde, der potentielt kan støtte opstartsvirksomheder som min.
  Nu må vi se, om jeg så også kan formå at skrive ansøgning, der kan gå hele vejen 🙂

 1. 9 marts 2022

  […] Guide til startup funding for grønne impact startups i Danmark […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *