Heyfunding indgår samarbejde med vækstbørsen Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market

Den svenske vækstbørs Spotlight Stock Market er godt i gang med at notere danske virksomheder og indgå i det danske økosystem. I den forbindelse ser vi, hos Heyfunding, nogle klare synergier og samarbejdsmuligheder, der kan gavne de danske startups og vækstvirksomheder.

Heyfunding har derfor indgået et samarbejde med Spotlight Stock Market. Et samarbejde der betyder, at Heyfunding Legatet og vores grafik over det danske startup økosystem fremover uddeles sammen med Spotlight Stock Market. På den måde kan vi være med til at forbinde hele “funding-kæden” fra tidlig idé til børsnotering.

Er du nysgerrig på, hvem Spotlight Stock Market er og hvilke muligheder de ser i det danske marked? Så læs med herunder, når vi gengiver nogle af de vigtigste pointer fra vores interview med Katrine Hoff, Head of Danish Market hos Spotlight.

Hvem er Spotlight Stock Market?

“Spotlight er det, man kalder en vækstbørs. Vi har base i Stockholm, hvorfra vi har været aktive på det svenske marked i over 20 år. Vi bidrager nu til opbygning af et økosystem for vækstkapital i Danmark baseret på erfaringer fra flere hundrede succesfulde børsnoteringer i Sverige. Målet er, at det skal være enklere og tryggere for selskaber at blive og være noteret. Spotlight Stock Market tilbyder derfor en samlet helhedsløsning til stor fordel for de noterede selskaber. I dag kan vi således notere danske vækstselskaber på Spotlight som del af et dansk økosystem, hvor selskaberne henvender sig til både danske og svenske investorer.

Hos Spotlight skaber vi et marked, hvor vækstvirksomheder og investorer kan mødes. Vi noterer virksomheder, der ikke længere er på “tegnebræt” stadiet, men i stedet er kommet godt i gang med deres virksomhed. Det svarer vel cirka til serie A stadiet. På en vækstbørs er der et lidt lavere informationskrav til virksomhederne, end hvis man bliver noteret på en hovedbørs.

En af de klare fordele ved at lade sig notere igennem Spotlight er, at man åbner op for, at flere mindre investorer kan komme med i samme runde – på den måde bliver ejerandelene spredt ud til flere, og mange startups oplever derfor, at de har nemmere ved at bevare kontrollen over deres virksomhed. En anden fordel er, at kendskabet til den noterede virksomhed bliver øget. Blandt andet fordi Spotlight har nogle stærke mediepartnere, der sørger for at dele informationer om virksomheden. Det gør fx at virksomheden har langt nemmere ved at rekruttere gode medarbejdere, og det skaber bedre forudsætninger for efterfølgende kapitalrejsninger.”

Hvordan vurderer du udviklingen af det danske børsmarked?

“Hos Spotlight har vi faktisk oplevet danske børsnoteringer siden 2014, og det er nok også en af grundene til, at vi i dag ser Danmark som et spændende marked. Tilbage i 2014 blev de danske virksomheder dog noteret som et svensk holdingselskab, med handel i svenske kroner og henvendte sig kun til svenske investorer.

I 2018 åbnede vi op for, at danske virksomheder kan blive noteret via Spotlight med et dansk aktieselskab handlet i danske kroner og med mediesamarbejder i Danmark. Det har betydet, at vi i højere grad har fået de danske investorer med, og i dag kan en noteret virksomhed hos Spotlight således både henvende sig til danske og svenske investorer.

Siden 2018 har vi set mange positive tendenser, hvor danske vækstvirksomheder kan være en del af et aktivt aktiemarked. Der er også kommet mere fokus på aktier fra mediernes side.”

Hvilke danske virksomheder er noteret via Spotlight Stock Market?

“Blot lige for at nævne et par eksempler så er der fx Curasight, DanCann Pharma, Freetrailer, og Risk Intelligence.

Risk Intelligence er etableret af CEO Hans Tino Hansen og blev noteret på Spotlight Stock Market i 2018. I 2019 nåede virksomheden en omsætning på 14 mio. kr., og der er i dag omkring 26 ansatte.

Risk Intelligence

Risk Intelligence tilbyder et globalt 24/7 Risk Intelligence System med analyser, planlægningsværktøjer og risikovurdering i forbindelse med fx pirateri, terrorisme og organiseret kriminalitet. Kunderne er blandt andet fra den maritime sektor, hvor Risk Intelligence har 15,3% af den internationale flåde som kunder. Det betyder, at mere end 8.000 skibe kan indrapportere aktuel information til Risk Intelligence.

Risk Intelligence har kontorer i København og Singapore. Læs mere om Risk Intelligence her: https://www.riskintelligence.eu/

Vi har senest noteret det danske biotech selskab Cessatech i december 2020. De arbejder på at udvikle smertelindring til børn, som kan fås via en næsespray. Det er faktisk en forholdsvis tidlig virksomhed, som er baseret på forskning fra Rigshospitalet. Cessatech fik 1.270 aktionærer, 16 mio. og en tegningsgrad på 680% i denne noteringsrunde.”

Hvilke typer virksomheder henvender I jer især til?

“Vi har fokus på vækstvirksomheder – altså, hvor man er kommet videre fra tegnebrættet og typisk er i gang med at skalere virksomheden til nye markeder eller videreudvikle et produkt. Mange af de noterede virksomheder i Danmark er indenfor tech og health, og funding behovet er typisk omkring 10-30 mio. kr. Man kan sige, at stadie og kapitalbehov ofte svarer lidt til en serie A runde.”

Er der en måde, hvor danske virksomheder hurtigt kan tjekke, om de er klar til en notering via Spotlight Stock Market?

“Ja, jeg vil anbefale, at man tager en Spotlight Stock Market Indicator test. Det er et rigtig godt sted at starte. Testen tager blandt andet udgangspunkt i sektor, nuværende omsætning, kapitalbehov, tidshorisont/runway, ejerstruktur, og sammensætning af bestyrelsen.   

Virksomheder kan på den måde få en hurtigt indikator for om de er klar til en notering via Spotlight, og hvordan man efterfølgende skal forbedre sig frem mod en notering. 

Virksomhederne er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte os, vi har meget gerne en dialog – også tidligt i forløbet.”

Hvad er fordelen for danske virksomheder ved at lade sig notere via Spotlight Stock Market?

“Jeg har været lidt inde på nogle generelle fordele ved at lade sig børsnotere, men der er især 5 fordele via Spotlight, jeg vil udpege:

 • Synlighed
  Hos Spotlight har vi flere mediepartnere både i Danmark og Sverige, hvilket betyder, at når man bliver noteret hos os, bliver man automatisk en del af den medieaftale, hvor nye informationer om virksomheden vil blive delt via relevante kanaler.
 • Efterfølgende kapitalrejsninger bliver nemmere
  Forstået på den måde at man kan rejse over børsen, og derfor ikke skal ud og lede efter helt nye muligheder igen. Ift. efterfølgende kapitalrejsninger har Spotlight et meget aktivt marked, og virksomheder har rigtig gode forudsætninger.
 • Kontrol over virksomheden
  Hos Spotlight vil der ofte være få større og mange mindre aktionærer, hvilket betyder at founder/de oprindelige ejere ofte ender med at være den/dem, der har den største ejerandel. De mange aktionærer kan alle bidrage og komme med synspunkter, men de ender ikke med at kunne “diktere” på samme måde, som hvis man blot får én stor aktionær ind.
 • Adgang til både danske og svenske investorer
  Når man bliver noteret via Spotlight, får man automatisk adgang til investorer i både Danmark og Sverige via mediesamarbejderne. Vi ser en stor lyst til at investere på tværs af landene.

 • Nemmere rekruttering
  I og med, at der kommer et større kendskab til virksomheden, bliver det også nemmere at tiltrække gode medarbejdere. Herudover har et noteret A/S også nogle spændende muligheder i forhold til personalegoder i form af optioner og warrants.”

Hvordan ser du på samarbejdet mellem Spotlight Stock Market og Heyfunding?

“Vi henvender os mest til de lidt mere modne vækstvirksomheder og derfor er det oplagt for os at samarbejde med Heyfunding for på den måde at bakke op om hele det danske startup økosystem.

Noget af det, jeg mener, binder Heyfunding og Spotlight sammen er, at vi begge arbejder rigtig meget med transparens. Især Heyfundings infografik over startup økosystemet fangede vores interesse. Den er super god og giver et rigtig godt overblik, som vi hos Spotlight gerne vil støtte og hjælpe med at videreudvikle.

Derudover ser vi meget frem til at være med til at uddele Heyfunding Legatet, hvor vi får mulighed for at stifte bekendtskab med nogle spændende startups, som måske en dag kan noteres på Spotlight.”

Hvad kigger du især efter, når du skal vurdere en legat ansøger?

“Der er nogle helt basale ting, jeg mener skal gå igen hos enhver succesfuld virksomhed. Derfor kigger jeg særligt på 3 ting, når det kommer til legatansøgerne:

 1. Forretningsidéen
  Tror jeg på deres forretning, ved de hvor de vil hen, og kan jeg se potentialet.

 2. Teamet
  Hvordan har de organiseret sig, hvordan beskriver de sig selv og hinanden, deres kompetencer og samarbejdsevner.

 3. Gennemførsel
  Hvordan har virksomheden tænkt sig at gennemføre sin plan/strategi. Jeg synes, det viser noget om, hvor kompetent virksomheden egentlig er. Det er selvfølgelig helt okay, at der er ændringer hen ad vejen, men det er min erfaring, at virksomheder som evner at være konkrete også har gode forudsætninger for at vækste.”

Hvad er dit indtryk af potentialet i det danske startup økosystem?

“Jeg er meget imponeret over kvalitet af startups og scaleups i Danmark og jeg ser et stort potentiale for mange børsnoteringer. Vækstbørser er endnu ikke så udbredt i Danmark, men især indenfor tech og health har jeg en stor forventning til mange fremtidige noteringer.”

Kan Danmark lære noget fra det svenske startup økosystem og aktiekultur?

“Jeg tror vi kan lære meget af hinanden. I Danmark findes der mange spændende innovationsmiljøer og hubs. Danmark er klart et af de lande man skal kigge på og lære fra, når det kommer til innovation. Noget af det Sverige er dygtige til er at arbejde med børsnoteringer, og jeg tror fx IPO guiden kunne være interessant for Danmark at kigge nærmere på og tage til sig, og jeg kan heldigvis se, at der er et tiltag på vej her i Danmark.”

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *