Innobooster – den ultimative guide

Innobooster guide

Sådan søger du en Innobooster – fra start til slut!

Hvad er en Innobooster?

En Innobooster er et tilskud fra Innovationsfonden, som iværksættere, startups samt små og mellemstore virksomheder kan søge. Tilskuddet kan søges, hvis man ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt eller service, eller hvis man ønsker at forbedre en proces. Innovationsfonden har dog et krav om, at projektet skal øge din virksomheds konkurrenceevne og skabe vækst. Herudover skal der også være tilstrækkelig nyhedsværdi i projektet.

I denne guide er Heyfunding gået sammen med Innobooster ekspert Anders Reimer fra Innohelper, for at hjælpe dig igennem alle processerne i forbindelse med en Innobooster, og vi besvarer nogle af de typiske spørgsmål, der findes i forbindelse med en Innobooster ansøgning.

Før ansøgningen

Hvem kan søge en Innobooster?

Langt de fleste har faktisk mulighed for at søge en Innobooster. Du skal dog opfylde følgende krav:

 • Projektet som virksomheden ansøger med, skal være indefor et af følgende fokusområder:
  1) Grøn teknologiudvikling og innovation
  2) Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  3) Strategisk og udfordringsdrevet innovation inden for nye teknologier
 • Virksomheden skal have et dansk CVR nummer
 • Virksomheden skal opfylde EU’s SMV definition
 • Du skal have et konkret og veldefineret vidensbaseret udviklingsprojekt

Derudover skal du leve op til mindst et af nedenstående økonomiske kriterier:

 • Have opnået et dokumenteret indskud af ekstern risikovillig kapital på minimum 100.000 DKK inden for de seneste tre år
 • Have opnået en dokumenteret bruttofortjeneste på minimum 250.000 DKK i senest offentliggjorte årsregnskab

Hvilke projekter kvalificerer sig til en Innobooster?

Det vigtigste for, at et projekt kvalificerer sig til en Innobooster er, at det har en grad af innovation, der kan fremme virksomhedens konkurrencemæssige situation. Vær dog opmærksom på, at en Innobooster ikke dækker etablering af drift, salg og markedsføring, pleje af kunder, kommunikation og strategiudvikling. Med andre ord:
En Innobooster dækker ikke almindelig forretningsmæssig udvikling og drift.

Det er også vigtigt, at du har taget dit projekt til et stadie, hvor det ikke bare er en tanke og en idé længere. Du skal kunne bevise, at markedet er der, hvilken værdi det vil tilføje til din virksomhed samt hvordan du planlægger at eksekvere på projektet. Har du for eksempel nogle mulige samarbejdspartnere, kan du med fordel også nævne dem, så Innovationsfonden ved, at du er seriøs omkring projektet.

Må man søge mere end én Innobooster?

Ja, du må søge lige så tosset, du vil – så længe du overholder kriterierne for, hvem der kan søge en Innobooster. Reglen hedder dog, at en virksomhed kun må have én ansøgning til review ad gangen – du kan altså ikke søge om flere forskellige tilskud på én gang.

Vær også opmærksom på, at hvis du allerede har fået tildelt en Innobooster og søger en ny, forventer Innovationsfonden at se, at din tidligere Innobooster har givet resultater og værdi til din virksomhed.

Det er også en mulighed at tage et større projekt og dele det op i mindre “faser/delprojekter”. På den måde kan du tage et delprojekt ad gangen og søge en ny Innobooster til hvert. Overvejer du en løsning som denne, skal du være opmærksom på, at bare fordi 1. delprojekt får en bevilling, er det ikke sikkert, at 2. og 3. gør. Innovationsfonden kræver nemlig, at hvert enkelt delprojekt har værdi for virksomheden.
Sørg for at tage en snak med Innovationsfonden, hvis du overvejer en løsning som denne.

Hvor mange og hvornår får man pengene?

Der er ikke sat et fast beløb – du kan søge alt fra 50.000 – 5.000.000 kr. Vær dog opmærksom på, at jo flere penge du søger, jo større krav har Innovationsfonden til dig. Sørg derfor for, at det beløb, du søger, er realistisk. Hvis man skal se helt sort og hvidt på det, deles ansøgningerne op i over og under 1,485 mio. kr. (200.000 EUR). Processen for bevillinger over 1,485 mio. kr. er noget længere og mere omstændig end dem under – tag derfor grundig stilling til, om dit projekt kan “nøjes” med en bevilling på under 1,485 mio. kr.

Bevillingen udbetales hver tredje måned på baggrund af regnskaber og dokumentation fra virksomheden. Du skal altså huske at tænke over virksomhedens cashflow, da Innobooster bevillingen er bagudbetalt.

Fra dokumentationen er sendt til pengene står på kontoen, kan sagtens vare nogle uger, sørg derfor for, at du ikke er afhængig af pengene fra Innovationsfonden med det samme.

Hvad menes der med “en bevilling”?

Modtager du en bevilling på 500.000 kr. fra Innovationsfonden, er det det beløb, de er villige til at betale. I så fald vil budgettet for hele dit projekt være på 1,428 mio. kr., da en Innobooster kun finansierer op til 35% af projektet – resten er det, man kalder for egenbetaling.

Egenbetaling – hvad og hvor meget er det?

Innobooster har delvis egenbetaling, hvilket betyder, at du selv skal finansiere noget af dit projekt. Helt konkret skal du selv finansiere 65% af dit Innobooster projekt. Du skal altså kunne fremvise et budget, hvor du viser hvordan du selv vil finansiere “din del” af projektet. Om det er i form af medarbejdertimer eller kontant, er helt op til dig.

Hvad må man bruge pengene på?

Overordnet set dækker Innobooster bevillingen 3 ting:

Timer
De timer medarbejdere og stiftere bruger på det specifikke projekt. Typisk regnes der ud fra en fast timesats på 750 kr., hvor Innobooster dækker op til 35%.

Udgifter til videnleverandører
Både private, offentlige, danske og udenlandske – du ved bedst, hvem der kan hjælpe dig, så det blander Innovationsfonden sig ikke i. Vær dog opmærksom på, at du skal kunne fremvise en faktura til Innovationsfonden, hvor de dækker op til 35%.

Udgifter til materialer og udstyr
En Innobooster dækker også udgifter til materialer og udstyr i forbindelse med projektet. Vær dog opmærksom på, at der er et minimumskrav på 10.000 kr. Du skal altså kunne fremvise en faktura på over 10.000 kr. før Innovationsfonden vil dække op til 35% af udgiften.

Hvad er de bedste råd til, når man skal igang med at søge en Innobooster?

Anders giver her sine 3 bedste råd til, hvad du skal tænke over inden, du søger en Innobooster:

 1. Læs retningslinjerne
  I denne guide har vi skåret det helt ind til benet, og tager kun udgangspunkt i de mest populære spørgsmål i forbindelse med en Innobooster. Men sørg for at starte med at læse retningslinjerne igennem. De bliver opdateret og udgivet af Innovationsfonden hvert år, og ved at starte der, får du et godt indblik I hvad der kræves.

 2. Find ud af om dit projekt er egnet til Innobooster ordningen
  Først og fremmest skal det være et udviklingsprojekt. Derudover står du godt, hvis du kan forklare, hvorfor du kommer foran konkurrenterne ved at gennemføre projektet, hvis du har et team, der kan eksekvere på projektet og den efterfølgende kommercialisering, og kan vise at der er interesse i markedet for produktet.

 3. Få opbakning fra interne og eksterne
  Vær klar over, at det typisk kræver input fra flere at skrive en god ansøgning. Innovationsfonden vil meget gerne se en præcis og detaljeret ansøgning. Det kræver typisk involvering fra de interne folk, der er med i projektet, samt eventuelt eksterne, som du benytter som videnleverandører. Sørg for at de kan give input til ansøgningen, fx til tekniske beskrivelser, så ansøgningen ikke ender med at blive for generel og overfladisk.

Ansøgningen

Hvilke kriterier vurderes din ansøgning ud fra?

Når Innovationsfonden vurderer, om dit projekt skal godkendes til en Innobooster, er det ansøgningen i sin helhed, de kigger på. Ansøgningen bliver læst igennem af 2 personer, hvoraf den ene har et dybt kendskab til branchen. Det betyder for dig, at du ikke skal være bange for at bruge fagudtryk og termer – der vil altid være en, der forstår og kan sætte sig ind i den branchespecifikke del af din ansøgning.

Der er især 4 ting, Innovationsfonden vurderer ud fra:

 1. Nyhedsværdi
  Er din idé ny indenfor branchen?

 2. Gennemførsel
  Har du en tydelig strategi for, hvordan projektet skal gennemføres? Brug gerne milepæle til at vise, hvordan du vil gribe det hele an.

 3. Økonomisk effektivitet
  Er størrelsen på investeringen rimelig i forhold til risiko og potentiale?

 4. Forretningspotentiale
  Tror Innovationsfonden på, at projektet kommer til at give en effekt. Kom dem gerne i forkøbet og nævn, hvor du forventer, det kan give en effekt.

Hvad skal ansøgningen bestå af?

Din ansøgning skal bestå af 3 forskellige dele:

 1. Administrative oplysninger
 2. Et budgetskema
 3. En faglig beskrivelse

De administrative oplysninger indtastes i e-grant.dk, hvor du også uploader ansøgningen. På e-grant.dk kan du også downloade budgetskemaet. Den faglige beskrivelse skal indeholde følgende:

Virksomheden
Her skal du kort fortælle om virksomheden – dit produkt/service, hvad laver virksomheden i dag, hvem er dine kunder, hvem er dine konkurrenter, hvordan befinder du dig i forhold til dine konkurrenter, etc.

Idéen
Her skal du gøre 2 ting:

 1. Beskrive din idé (hold det så kort som overhoved muligt). Fortæl om de problemer og udfordringer idéen kan løse samt hvem målgruppen er.
 2. Vis at du har undersøgt markedet. Fortæl om, hvilke andre tilsvarende løsninger der findes og fortæl, hvordan din løsning er bedre. Her er det en god idé at lægge vægt på, hvilken værdi idéen skaber for brugeren.

Innobooster projektet
Her skal du gøre klart, hvad der skal ske i dit Innobooster projekt (du skal ikke gå i dybden med aktiviteter – det kommer i næste punkt, men blot bruge dette som en form for indledning til din aktivitetsplan). En god beskrivelse af et Innobooster projekt indeholder de udfordringer, der skal løses samt en beskrivelse af de innovative tiltag, din virksomhed vil bruge for at løse dem. Hvad forventer du, der kommer ud af aktiviteterne, beskriv dine milepæle + hvad de har af betydning for projektet samt hvornår du når dem. Har du tænkt dig at gøre brug af samarbejdspartnere, leverandører, nye ansatte, etc. skal dette også beskrives her.

Aktivitetsplan
Et skema med alle forventede aktiviteter, priser, tidsplaner, etc. Din aktivitetsplan må max. fylde 5 sider, og den skal helt konkret bestå af:

 1. Aktiviteten
 2. Hvem gør det?
 3. Resultat/milepæl
 4. Budget
 5. Periode

Husk på at jo bedre du gennemtænker din aktivitetsplan, jo nemmere bliver det for dig at skabe resultater i sidste ende – sørg derfor for at bruge god tid på din aktivitetsplan, så du har noget helt konkret at holde dig til, når du skal igang med projektet.

Markedet
Hvilke kunder er interesseret i løsningen (hvis du har dokumentation på deres interesse, er den super at vedlægge)? Hvilke learnings er du stødt på, når du har undersøgt markedet? Hvor stort er markedet, og hvor stor en andel kan du indtage? Hvornår forventer du at kunne indtage markedet? Hvordan kommer du ind på markedet? Etc…

Din forretningsmæssige gevinst
Forklar kort forretningsmodellen. Hvad betyder projektet for virksomheden? Her skal du gerne komme med en konkret gevinst – for eksempel indtjening eller andre forretningsmæssige gevinster.

Teamet
Beskriv det team der skal indgå i dit Innobooster projekt. Hvilken rolle har de, uddannelse, kompetencer, ansvarsområder og eventuelt tidligere erhvervserfaringer, der kvalificerer dem til at være en del af projektet. Husk at beskrive hvordan teamet er essentielt og vigtig i forhold til hele implementeringen af projektet og især de forventede resultater.

Resultater af tidligere Innobooster bevillinger
Udfyldes kun hvis du tidligere har modtaget en Innobooster bevilling, eller hvis du fx har modtaget en Innofounder. Man må nemlig gerne søge mere end en Innobooster til sin virksomhed, men så forventer Innovationsfonden også, at du fortæller om dine resultater med tidligere bevillinger. Hænger det nye projekt sammen med de tidligere bevillinger? Så er det også en god idé at nævne det her.

Ekstra info til ansøgningen
Innovationsfonden tillader, at du vedhæfter en video på op til 2 minutter, hvor du har mulighed for at uddybe nogle af punkterne fra beskrivelsen. Her kan det især være en god idé at fortælle om selve projektet (du kan nå at fortælle ret meget på 2 minutter).

Om du skriver ansøgningen på dansk eller engelsk, er helt op til dig. Vær dog opmærksom på, at selve ansøgningsskemaet er på dansk.

Hvis du har set skabelonen til den faglige beskrivelse, ved du, at der ikke er plads til at skrive vildt meget til hvert punkt. Skabelonen skal udfyldes i Times New Roman, 11 pkt. (vigtigt!), og du må ikke skrive mere, end der kan være i hver boks (også vigtigt!). Det handler derfor om at holde den faglige beskrivelse kort og præcis – sorter alt det unødvendige fra. Og gør dig selv en tjeneste – gør brug af de 2 minutters video, du har fået tildelt!

Typiske årsager til afslag

Innovationsfonden er en hård negl – og med rette, for det er jo de danske skattepenge, de har fået til opgave at investere, så det kan være svært at få sin ansøgning igennem nåleøjet. Især hvis det er første gang, du søger en Innobooster, og ikke helt ved, hvad der forventes af dit projekt. Anders har fundet nogle af de typiske årsager til afslag, som du allerede nu kan sørge for at undgå:

Din ansøgning er ikke specifik nok, da der er brugt for mange generelle termer:
Hvis der bruges for mange generelle termer, er det svært for Innovationsfonden at vurdere potentialet. Fx ser jeg mange som har skrevet, at deres produkt er nyt og aldrig set før, og at de har stor interesse fra potentielle kunder. Fortæl i stedet, hvordan din løsning fungerer, og hvorfor den adskiller sig fra konkurrenternes. Og vær konkret, når du skriver om kundeinteressen. Hvem har du snakket med, og hvad har de forpligtet sig til? Vil de teste produktet, når det er færdigt, eller står de klar med en købsordre? Og hvor vigtige er de kunder du har snakket med, på det marked du skal ind på?

Budgettet er for højt og man har inkluderet poster, som Innobooster ikke dækker:
Hvis man er en nystartet virksomhed med en god idé, men kun har en tidlig prototype og uforpligtende interesse fra kunder, så er 300-500.000 kr. meget at søge om. Jo flere penge man søger, jo mere skarp skal ens case være. Søg i stedet et mindre beløb til en start, og vend så tilbage til Innobooster med et opfølgende projekt, når du har vist dit værd. Og sørg for at læse retningslinjerne. Jeg ser mange aktivitetsplaner og budgetter, der indeholder poster, der har karakter af drift, marketing og salg, og det dækker Innobooster ikke.

Aktivitetsplanen er ikke beskrevet godt nok:
Det er her Innovationsfonden kan se, hvad der konkret skal foregå i projektet, og hvad deres penge går til. Hvis planen er lavet i overskrifter, og man ikke får fortalt præcis, hvad man skal udvikle, hvem der gør det og hvad de specifikke milepæle er, så er det meget svært for Innovationsfonden at støtte projektet.

Ingen nyhedsværdi:
Hvis projektet ikke er innovativt i forhold til din branche, vil din Innobooster ansøgning få et afslag. En Innobooster skal bruges til at skabe noget nyt, der kan give din virksomhed, markedet og dine kunder mere værdi.

Gode råd til din ansøgning

Anders giver her sine 3 bedste råd til, hvordan du gør din Innobooster ansøgning ekstra god:

 1. Se efter hvad Innovationsfonden beder dig om at svare på i hvert afsnit. Jeg ser mange ansøgninger, som glemmer at svare på en del centrale spørgsmål i ansøgningen. Fx forventet markedsandel eller beskrivelser af videnleverandører.

 2. Der er ikke meget plads i ansøgningen, så lav en video, hvor du har mulighed for at uddybe de vigtigste ting i ansøgningen. Man kan sige meget på 2 minutter, og det er fint at den er optaget på en mobil. I videoen kan I også indsætte billeder. Fx med interessetilkendegivelser eller et position map med konkurrenterne.

 3. Få en ekstern til at læse ansøgningen. Mange ansøgninger ender med at blive for indforståede og glemmer at forklare helt centrale ting.

Efter ansøgningen

Hvornår får man svar?

Svartiden på din Innobooster ansøgning svinger lidt, da mængden af ansøgninger, Innovationsfonden modtager, varierer hen over året. Innovationsfonden bestræber sig på at give svar på ansøgninger hurtigst muligt, men man skal forvente en svartid på 11-15 uger. Her kan du se de forventede svartider for ansøgninger indsendt i de forskellige måneder. Vær opmærksom på at behandlingstiden forlænges, hvis du inviteres til panel eller afklaringsinterview.

Må man arbejde på projektet imens man venter på svar?

Det korte svar er nej – du skal vente på afklaring fra Innovationsfonden, inden du begynder at arbejde på projektet.

Afslag – hvordan skal du forholde dig?

Det er helt normalt at få et afslag på sin Innobooster ansøgning – faktisk fortæller Innovationsfonden i deres årsrapport fra 2018, at det kun er 23% af de Innobooster ansøgninger, de modtog i 2018, der blev godkendt. Du skal derfor ikke lade dig slå ud og give op, hvis du får et afslag.

Vær opmærksom på, at afslaget indeholder standard afslagsgrunde. Tag derfor en snak med den medarbejder, der har sendt dig afslaget. På den måde kan du få en rigtig god fornemmelse af, om det er værd at genansøge, og hvad du skal forbedre i din nye ansøgning. Rigtig mange søger to eller tre gange, før de får en bevilling, og derfor skal du endelig bare prøve igen. Men tag samtalen, så du ikke retter ansøgningen til i blinde. Du skal bede om en afslagssamtale senest 4 uger efter, at du har modtaget afslaget, så husk at henvende dig hurtigst muligt.

Husk på, at nogle af de typiske årsager til afslag er:

 • Ansøgningen er ikke specifik nok
 • Beløbet er for urealistisk
 • Projektet har ikke en nyhedsværdi for branchen

Ved at være opmærksom på disse faldgruber, når du udarbejder din ansøgning, øger du chancerne for, at den bliver godkendt.

Rapportering

Når du har fået godkendt din ansøgning, skal du indrapportere perioderegnskaber til Innovationsfonden hver 3. måned (fra projektets start). Rapporteringen foregår via e-grant.dk, og du modtager en mail, hver gang det er tid til at udfylde et nyt perioderegnskab.

Regnskabet skal bestå af alle de poster, der har en relation til dit Innobooster projekt i perioden. Det kan eksempelvis være:

 • Løn til medarbejdere
 • Fakturaer fra leverandører og samarbejdspartnere
 • Fakturaer på materialer og udstyr (over 10.000 kr.)

OBS: Vær opmærksom på, at alle projekter, der modtager en bevilling fra Innovationsfonden, skal indsende en revisorerklæring. Læs mere om detaljerne i retningslinjerne for Innobooster ansøgninger.

Når projektperioden er afsluttet, skal du indsende et afsluttende regnskab, hvori du kan anmode om udbetaling af de sidste 15% af investeringen. I dit afsluttende regnskab skal du også vedlægge en evaluering samt en præsentation af projektets resultater. Det afsluttende regnskab skal også indsendes via e-grant.dk.

Udbetaling

Udbetalingen af din bevilling er bagudbetalt. Vær derfor opmærksom på, at virksomheden selv skal lægge ud for alle aktiviteter forbundet med Innobooster projektet. Udbetalingen sker på baggrund af dine indsendte perioderegnskaber, og bliver derfor opgjort hver 3. måned. Vær opmærksom på, at behandlingstiden for et indsendt regnskab er op til 1 måned – herefter kan selve udbetalingen tage op til 10 dage.

Det er derfor vigtigt, at du har godt styr på din virksomheds cashflow og ikke er økonomisk afhængig af at modtage Innobooster bevillingen med det samme.

Vær også opmærksom på, at Innobooster er “soft money”, hvor du hverken skal afgive ejerandele eller tilbagebetale pengene senere.

Har du stadig brug for hjælp?

Hvem kan hjælpe med processen/ansøgningen?

Der findes mange virksomheder og konsulenter, der tilbyder hjælp og sparring til din Innobooster ansøgning – herunder har vi samlet dem, vi synes, klarer den opgave bedst:

InnoHelper (Anders Reimer)
Anders er ekspert i at skaffe midler fra lige præcis Innobooster. Han har hjulpet +100 startups, scaleups og etablerede virksomheder med at skaffe funding, og har derfor rigtig godt styr på processer, krav og tips til en Innobooster ansøgning.

Udpluk af øvrige rådgivere i det danske startup økosystem:

Nordic Innovators
Få professionel sparring og hjælp til at skrive din Innobooster-ansøgning. Nordic Innovators dedikerede og erfarne Innobooster Team, som årligt assisterer +100 virksomheder med deres Innobooster-ansøgninger, sidder klar til at rådgive og guide din virksomhed.

Innovayt
Få hjælp til alle steps i din Innobooster bevilling – både før, under og efter ansøgningen. Innovayt har også specialiseret sig i at finde samarbejdspartnere og leverandører til dit Innobooster projekt.

Teknologiudvikling
Teknologiudvikling hjælper dig med at finde frem til de rigtige tilskudsordninger for din virksomhed. Herudover giver de også en hjælpende hånd med ansøgninger og ansøgningsprocessen.

1stmile
1st mile har til formål at hjælpe virksomheder med at søge tilskud, og de gør det med stor succes – de har, indtil nu, hjulpet virksomheder med at få tilskud for 200+ millioner €.

Følg med på Heyfundings Linkedin

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *