Fra startup til børsnotering

spotlight-great-things-come-from-small-beginnings

En guide lavet i samarbejde med Spotlight Stock Market

Der er rigtig stor “hype” omkring børsnotering af vækstvirksomheder. Men hvad skal du egentlig vide som founder af en startup, hvis du sigter efter en børsnotering? 

Hvordan foregår processen og hvilke fordele er der? Hvem deltager i processen, og hvornår er virksomheden egentlig klar til en børsnotering? Det er nogle af de typiske spørgsmål, som vi ofte hører fra founders, der er usikre på, om en børsnotering er den rigtige vej for dem.  

I denne guide besvarer vi ovenstående spørgsmål og forsøger samtidig at afmystificere processen frem mod en børsnotering.

Hvad er en børsnotering?

En børsnotering betyder, at et selskab vælger at notere og dermed udbyde aktierne i et aktieselskab på en børs. Hovedmarkedet i Danmark hedder Københavns Fondsbørs (Nasdaq Copenhagen). Samtidig findes der de to vækstbørser Spotlight Stock Market og Nasdaq First North Growth Market. Der vil i denne guide være fokus på vækstbørsmarkedet, der generelt adskiller sig fra hovedmarkedet ved at have mere lempelige og knap så administrative tunge regler. 

Vækstbørser egner sig derfor rigtig godt til vækstvirksomheder, der ønsker at rejse kapital fra en bred skare af nye investorer. Vi har taget en snak med Katrine Hoff, der er Head of Danish Market hos Spotlight Stock Market, for at blive klogere på børsnoteringsprocessen og hvad en vækstbørs egentlig er.

Hvem er Spotlight Stock Market?

Spotlight Stock Market er en vækstbørs (MTF: Multilateral Trading Facility) med base i Stockholm, hvor vækstselskaber kan rejse kapital fra investorer i både Danmark og Sverige. Spotlight Stock Market bidrager til opbygning af et økosystem for vækstkapital i Danmark baseret på erfaringer fra flere hundrede succesfulde børsnoteringer i Sverige. Målet er, at det skal være enklere og tryggere for selskaber at blive og være noteret. Spotlight Stock Market tilbyder derfor en samlet helhedsløsning både under og efter notering til stor fordel for de noterede selskaber.   

Katrine Hoff: “Hos Spotlight har vi faktisk oplevet danske børsnoteringer siden 2014, og det er nok også en af grundene til, at vi i dag ser Danmark som et spændende marked. Tilbage i 2014 blev de danske virksomheder dog noteret som et svensk holdingselskab med handel i svenske kroner og henvendte sig kun til svenske investorer. I 2018 åbnede vi op for, at danske virksomheder kan blive noteret via Spotlight Stock Market med et dansk aktieselskab handlet i danske kroner og med mediesamarbejder i Danmark. Det har betydet, at vi i højere grad har fået de danske investorer med, og i dag kan en noteret virksomhed hos Spotlight Stock Market således henvende sig til både danske og svenske investorer.”

Hvornår er en børsnotering relevant og for hvilke typer virksomheder?

En børsnotering er ofte et alternativ til traditionel venture kapital. Ligesom ved venture kapital investeringer er der på en vækstbørs stor forskel på virksomhedernes branche, stadie og kapitalbehov. Ifølge Katrine Hoff fra Spotlight Stock Market svarer det dog overordnet til en serie A-runde.    

Katrine Hoff: “Spotlight Stock Market har fokus på vækstvirksomheder – altså, hvor man er kommet videre fra tegnebrættet og typisk er i gang med at skalere virksomheden til nye markeder eller videreudvikle et produkt. Mange af de noterede virksomheder i Danmark er indenfor tech, healthcare, industri og kapitalbehovet er typisk omkring 20-45 mio. kr. Man kan sige, at stadie og kapitalbehov ofte svarer lidt til en serie A-runde.”

Hvis du ønsker at tjekke, om din virksomhed er klar til en børsnotering, så kan du tage Spotlights online test:

Spotlight Stock Market Indicator

Testen er gratis og tager kun få minutter. Den tager blandt andet udgangspunkt i branche, nuværende omsætning, kapitalbehov, tidshorisont/runway, ejerstruktur, og sammensætning af bestyrelsen. Efter testen får du en score, der indikerer om du er klar til at blive børsnoteret, samt muligheden for at booke et opstartsmøde med eksperter fra Spotlight Stock Market for at høre mere om, hvordan du forbereder dig frem mod en børsnotering.

Et godt eksempel på en dansk virksomhed, der er noteret på Spotlight Stock Market er biotech virksomhed Curasight. Curasight har udviklet en ny form for stråleterapi mod cancer. Teknologien bygger på et princip, der kaldes targeteret radionuklideterapi, hvor der ikke bruges en strålekanon, men hvor stoffet i stedet sprøjtes direkte ind i blodåren i armen. Curasight blev noteret på Spotlight Stock Market i oktober 2020, hvor de rejste kapital til at gennemføre studier relateret til kræft i hjernen. Her rejste de 33 mio. kr. til en markedsværdi (pre-money) ved noteringen på 200 mio. kr.

Børsnotering i Curasight

Foto: Curasight

Vi har spurgt Ulrich Krasilnikoff, der er CEO i Curasight om, hvornår en børsnotering blev et mål og hvordan de vidste, at en børsnotering var den rigtige vej at gå?  

Hvor tidligt i virksomhedens udvikling blev en børsnotering et mål?

Ulrich Krasilnikoff: “Curasight blev etableret i 2013 og først i 2019 blev det et mål at blive noteret, da vi dermed havde skabt den nødvendige substans i selskabet i forhold til produkter, markedet og klart defineret den rejse Curasight skulle i gang med. Børsmarkedet er et godt sted at hente ny kapital på, da den løbende værdiskabelse i selskabet gerne skulle afspejles i aktiekursen, hvormed founders og management ikke bliver udvandet på samme måde som en traditionel serie A- , B- og C-runde – og dermed har mulighed for i længere tid at bevare kontrollen med selskabet.” 

Hvordan viste I, at en notering var relevant for Curasight?

Ulrich Krasilnikoff: ”Vi lavede grundig research i forhold til hvilke typer selskaber, der typisk bliver børsnoteret og hvilke forudsætninger, der skal ligge til grund for at få en god proces for alle interessenter. Samtidig er det vigtigt, at selskabet har noget appel til den brede investorskare. Curasight opererer indenfor diagnostik og behandling af kræft, hvilket alle kan forholde sig til – enten direkte eller via pårørende. Det er således vigtigt, at selskabet har en klar mission, som er let forståelig for retail investorerne, og at der kan skabes et løbende newsfeed for at holde interesse omkring aktien.”

Hvilke fordele er der ved at blive børsnoteret?

Der er en lang række fordele ved at blive børsnoteret. En af de største fordele er selvfølgelig adgangen til ny kapital. Vækstvirksomheder kommer fra forskellige brancher og noteres på forskellige stadier og rejser forskellige beløb – dog ofte et sted mellem 20 og 45 mio. kr. ved børsnotering, men det kan sagtens være meget mere. Kapitalen kommer typisk fra mange mindre investorer, hvilket betyder, at ejerskabet bliver spredt ud til mange aktionærer. 

Børsnoterede selskaber vil derfor opleve, at de har nemmere ved at bevare kontrollen i forhold til, hvis selskabet eksempelvis var ejet af én eller få store investorer med en betydelig ejerandel – fx venture kapitalfonde.

Spotlight - Your growth is our business

En anden stor fordel er synlighed og branding. Derudover er der flere unikke fordele ved at blive noteret via Spotlight Stock Market, der skiller sig ud fra andre vækstbørser ved meget specifikt at henvende sig til både danske og svenske investorer.

Fordelene ved at blive børsnoteret er nærmere oplistet og uddybet nedenfor:

 • Kontrol over virksomheden
  I forbindelse med en børsnotering vil der ofte være mange mindre aktionærer og relativt få større institutionelle investorer, hvilket betyder at founders/de oprindelige ejere ofte ender med en betydelig ejerandel. Det sikrer en vis fastholdelse af kontrol. De mange aktionærer kan alle bidrage og komme med synspunkter, men de ender ikke med at kunne “diktere” på samme måde, som hvis virksomheden kun har én stor aktionær med betydeligt ejerskab.
 • Efterfølgende kapitalrejsninger bliver nemmere
  Efterfølgende kapitalrejsninger vil ligeledes foregå via børsen og selskabet skal derfor ikke ud og lede efter helt nye muligheder igen. Selskaber på Spotlight Stock Market har et højt aktivitetsniveau for efterfølgende kapitalrejsninger. Alene i 2020 rejste allerede noterede selskaber på Spotlight Stock Market over 975 mio. kr. i 50 emissioner.

 • Synlighed og branding
  En anden stor fordel er, at kendskabet til den noterede virksomhed bliver øget. Blandt andet fordi børser har stærke mediepartnere, der sørger for at dele informationer om virksomheden via relevante kanaler. Det gør, at virksomheden har langt nemmere ved at rekruttere gode medarbejdere, opnå eksponering overfor nye kunder, samarbejdspartnere og samfundet generelt, samt skabe endnu bedre forudsætninger for efterfølgende kapitalrejsninger. Som noget helt unikt tilbyder Spotlight Stock Market ved og efter notering en struktureret medieaftale, der henvender sig til både det danske og svenske marked via relevante mediekanaler fx Ritzau Finans, Cision og Morningstar.

 • Nemmere rekruttering
  I og med, at der kommer et større kendskab til virksomheden, bliver det også nemmere at tiltrække højt kvalificeret medarbejdere. Herudover har et noteret aktieselskab også nogle spændende muligheder for at aflønne medarbejder og tilbyde personalegoder i form af optioner og warrants. Børsnoterede selskaber kan på den måde eventuelt kompensere for en lidt lavere grundløn i forhold til større og mere etablerede virksomheder, når der skal tiltrækkes talent.

Hvordan foregår noteringsprocessen, og hvilke krav er der til virksomheden?

Når virksomheden har besluttet at blive børsnoteret kræver det efterfølgende en hel del kvalificering og forberedelse inden du kan ringe med klokken ved noteringsceremonien. Selve noteringsprocessen på Spotlight Stock Market tager typisk mellem 4-6 måneder og kan opdeles i 4 stepvise trin.

Børsnotering af Curasight

Foto: Curasight/Spotlight Stock Market

Eksperter fra Spotlight Stock Market deltager aktivt i hele forløbet for at sikre en optimal noteringsproces og selvfølgelig, at virksomheden lever op til de formelle noteringskrav. Samtidig får virksomheden adgang til en online portal med videomateriale og andet relevant content i forbindelse med børsnoteringen.   

Noteringsprocessen ved Spotlight Stock Market i 4 trin:

 1. Tilbuddet til markedet: Et opstartsmøde med eksperter fra Spotlight Stock Market, der vurderer om virksomheden er klar til en børsnotering. Processen og den indledende tidsplan defineres. Virksomheden inviteres til et datarum, hvor den kan uploade materiale forud for granskningen.
 2. Granskning: Alle virksomheder gennemgår en grundig finansiel og juridisk undersøgelse foretaget af eksterne eksperter og advokater. Virksomheden udarbejder et prospekt eller et memorandum på enten engelsk eller svensk. Regulatoriske eksperter vejleder om, hvordan virksomheden skal agere i børsmarkedet.
 3. Godkendelse: Der indsendes en officiel ansøgning om notering. Efter godkendelsen oprettes en Investor Relation side, der linkes til fra virksomhedens egen hjemmeside. Der arrangeres ofte også et roadshow, hvor virksomheden tager rundt i landet og markedsfører tilbuddet om at tegne aktier.
 4. Notering: Tegningsperioden er typisk 2 uger. Noteringen af ​​selskabets aktie på Spotlight Stock Market og den første handelsdag er en vigtig milepæl for virksomheden og en dag at fejre. Stort tillykke til de virksomheder, der når hertil! 

Hele noteringsprocessen sker i tæt samarbejde mellem Spotlight Stock Market, et internt team fra virksomheden (fx direktion, bestyrelse og evt. eksisterende aktionærer) og en finansiel rådgiver. Øvrige rådgivere er typisk også involveret i processen fx autoriseret revisor, advokater, PR-bureau, etc. 

Jes Trygved, der er CEO i Cessatech udtaler følgende om noteringsprocessen: 

”Spotlight teamet er meget professionelt og vi har fået rigtig god vejledning. Det er svært at vide på forhånd, hvad der kræves i processen, når du aldrig har prøvet det før – også selvom en hel del er common sense. For os var det en fantastisk oplevelse, og jeg vil klart anbefale andre vækstselskaber at blive børsnoteret”.

Børsnotering af Cessatech

Foto: Mikal Schlosser/Copenhagen Science City

Cessatech er et dansk biotech selskab, der arbejder på at udvikle smertelindring til børn, som kan fås via en næsespray. Teknologien er baseret på forskning fra Rigshospitalet. Cessatech blev noteret på Spotlight Stock Market i december 2020 og formåede her at få 1.270 nye aktionærer, 16 mio. kr. i kapital og en tegningsgrad på 680%. Cessatech blev kåret til årets IPO 2020 af Affärsvärlden. 

De formelle krav ved en børsnotering på Spotlight Stock Market er, at virksomheden skal have minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét medlem skal være uafhængig. Derudover skal mindst 10 % af aktierne være i ”free float”. Det vil sige i frit omløb og tilgængelig for offentligheden. Der skal som minimum være 300 aktionærer, der hver ejer aktier for mere end 3.500 kr. Virksomheden skal desuden have tilknyttet en autoriseret revisor og aflægge årsrapport efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse C, D eller IFRS-forordningen.

Hvad skal pengene bruges til?

Der er stor forskel på, hvad hver enkelt vækstvirksomhed rejser penge til. Det kan eksempelvis være til R&D, teknologiudvikling, gennemførelse af studier/klinisk test, skalering til nye internationale markeder, rekruttering af nøglepersoner, markedsføring, opkøb af ny teknologi, etc.

Risk Intelligence er etableret af CEO Hans Tino Hansen og blev noteret på Spotlight Stock Market i 2018. I 2019 nåede virksomheden en omsætning på 14 mio. kr., og der er i dag omkring 26 ansatte. Risk Intelligence tilbyder et globalt 24/7 Risk Intelligence System med analyser, planlægningsværktøjer og risikovurdering i forbindelse med fx pirateri, terrorisme og organiseret kriminalitet. Kunderne er blandt andet fra den maritime sektor, hvor Risk Intelligence har 15,3% af den internationale flåde som kunder. Det betyder, at mere end 8.000 skibe kan indrapportere aktuel information til Risk Intelligence.

Børsnotering af Risk Intelligence

Risk Intelligence havde indtil noteringen i 2018 selv finansieret virksomhedens indledende udviklings- og vækstfase. Hans Tino Hansen, der er CEO i Risk Intelligence udtaler:   

”Vi ville øge ambitionsniveauet og udvikle virksomheden yderligere. I den forbindelse valgte vi at blive børsnoteret. Vores IPO var et vigtigt skridt for at professionalisere virksomheden. Vores mål var at opbygge en organisation, der kan håndtere yderligere vækst, åbne kontorer i Asien, fordoble omsætningen på det maritime marked, samt gå ind på det 20 gange større marked for landtransport. På trods af et specielt 2020 har vi stort set leveret på alle mål.”

Hvem er investorerne i en børsnotering?

Ved (forhånds)tegning af aktier er investorerne typisk business angels, fonde, institutionelle investorer og private investorer. Efter børsnoteringen foretages handlen i vækstsegmentet i høj grad af private investorer. Altså du og jeg, der ønsker at investere egne midler direkte i spændende vækstvirksomheder. Aktierne handles via aktører såsom Nordnet, Avanza, Nordea, Danske Bank, SEB, Swedbank, etc.

Hvad sker der efter børsnoteringen?

Efter børsnoteringen skal virksomheden selvfølgelig arbejde på at realisere den fremlagte vækstplan. Samtidig er det vigtigt sideløbende at følge Spotlights regelsæt/MAR vedrørende information til markedet og investorerne. Altså hvilken type information selskabet har pligt til at offentliggøre og på hvilket givent tidspunkt den skal gøre det.

Freetrailer Group var i 2018 den første børsnotering af et dansk selskab handlet i DKK på Spotlight Stock Market og et rigtig godt eksempel på en succesfuld børsnotering med en efterfølgende positiv kursudvikling. Ved noteringen rejste Freetrailer Group 14 mio. kr. til en markedsværdi (pre-money) på 27,4 mio. kr. I juni 2020 er markedsværdien på ca. 219 mio. kr.

Børsnotering af Freetrailer

Foto: Freetrailer Group

Freetrailer Group er startet i Danmark i 2004 og er en trailerudlejningsvirksomhed efter deleøkonomiske principper. Freetrailer Group udlåner gratis trailere via samarbejdspartnere i hele Danmark, Sverige, Tyskland og Norge. Blot i Danmark er der over 1.100 trailere fordelt på 200 afhentningssteder og hvert år vælger mere end 350.000 danskere Freetrailer, når de skal leje en trailer. Samlet har mere end 3,5 mio. personer gjort brug af Freetrailers service.

En anden vigtig blåstempling af danske børsnotering på Spotlight Stock Market er, at de danske selskaber har vundet priser for deres børsnoteringer 3 år i træk – siden lancering i 2018 fx ”Årets IPO” af den anerkendte Affärsvärldens IPO-guide.

Børsnotering på Spotlight Stock Market

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for en børsnotering, så tag endelig direkte fat i Spotlight Stock Market via nedenstående kontaktoplysninger:

Katrine Hoff
Head of Danish Market
Spotlight Stock Market

Mobil: +45 33602866
Mail: kh@spotlightstockmarket.com 
www: https://spotlightstockmarket.com/ 

Højbro plads 8-10
1200 København K

Følg med på Heyfundings Linkedin

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *